1422 - Ny særlovgivning om mulighed for husning af ukrainske flygtninge i udsatte boligområder

Ny særlovgivning om mulighed for husning af ukrainske flygtninge i udsatte boligområder

Den 28. april 2022 har Folketinget vedtaget nye bestemmelser til særloven om fordrevne personer fra Ukraine og mindre justeringer af en række andre lovgivninger. For de almene boligorganisationer har det særlig betydning, idet der i integrationsloven er indsat en særlig bestemmelse om udsatte områder, herunder parallelsamfund og omdannelsesområder.

 

Der er tale om en modifikation af integrationslovens forbud mod anvisning af flygtninge til udsatte boligområder.

 

Indtil den nye bestemmelse blev vedtaget, var der i integrationslovens § 12, stk. 2 et absolut forbud for kommunerne mod at anvise nyankomne flygtninge til boliger eller midlertidige boligløsninger i udsatte områder, herunder i parallelsamfund og omdannelsesområder. Med den nye særbestemmelse er det muligt at anvise ukrainere til både midlertidige opholdssteder og boliger i udsatte områder, hvis der ikke kan findes alternative løsninger i andre områder i kommunen.

 

Denne bestemmelse svarer til undtagelsen i almenboliglovens § 59, stk. 9 i forhold til kommunal anvisning i både udsatte områder og forebyggelsesområder. Også her kan kommunen beslutte at anvise, selv om betingelserne for anvisning ikke er opfyldt, hvis det ikke er muligt at anvise i et andet område.

 

Læs mere på BL’s side om flygtninge fra Ukraine: Få svar: Flygtninge fra Ukraine og de almene boliger (bl.dk)

 

Lovforslaget (L 169) blev fremsat den 26. april og vedtaget den 28. april 2022. BL afgav høringssvar forinden lovforslagets fremsættelse.Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Susan Fiil Præstegaard

 

Oprettelse: 29.04.2022 | Sidst opdateret: 18.05.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her