Invitation til orienteringsmøde om Skifteportalen - nyt system til behandling af skiftesager

0622 - Invitation til orienteringsmøde om Skifteportalen - nyt system til behandling af skiftesager

Domstolsstyrelsen er i gang med at udvikle et system, som vil gavne retterne i behandlingen af straffesager og skiftesager. Domstolsstyrelsen inviterer derfor alle interesserede til det første tekniske orienteringsmøde tirsdag den 8. marts 2022 forud for ibrugtagningen af Skifteportalen.

Mødet afholdes som et teknisk orienteringsmøde via Teams tirsdag den 8. marts 2022 kl. 13-15, hvor særligt Skifteportalen vil være i fokus.

Der kan læses mere om de nye systemer, mødets indhold og tilmelding her.

Domstolsstyrelsen oplyser, at frem til medio 2026 forventes seks releases, hvoraf den første – en skifteportal til registrering af krav og tilgodehavende i dødsboer – bliver taget i brug den 1. september 2022 i fem udvalgte retter. Det er Retten på Bornholm, Retten i Roskilde, Retten i Odense, Retten i Holstebro og Retten i Hjørring, der vil indgå i et pilotforløb.  Skifteportalen bliver taget i brug i de øvrige byretter den 15. november 2022.

Med venlig hilsen

Bent Madsen og Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 07.03.2022 | Sidst opdateret: 20.10.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her