Flygtninge fra Ukraine

0522 - Flygtninge fra Ukraine

Den tragiske situation i Ukraine forventes at føre til betydelige flygtningestrømme, og der er både fra den almene sektor selv og fra kommunerne en opmærksomhed på den almene sektors rolle.

Flere boligorganisationer har således henvendt sig og efterspurgt paradigmerne fra 2015 for, hvordan boligorganisationerne dengang indgik aftaler om anvisning og udlejning til flygtninge i den almene boligsektor.

Siden 2015 er der indgået adskillige strategiske udlejnings- og anvisningstaler. I den enkelte kommune kan man derfor enten stå i den situation, at en særlig aftale om de ukrainske flygtninge skal være et supplement til en eksisterende udlejningsaftale, eller at det er en enkeltstående aftale.

Hermed et link til Aftaleparadigme, som kan anvendes i begge situationer.


Det skal nævnes, at BL sammen med boligorganisationerne er i færd med at kortlægge tomme almene boliger, der kan stå til rådighed for husning af flygtninge.

Ydermere skal det nævnes, at ukrainske flygtninge i regeringens opgørelse af lister klassificeres som ikke-vestlige indvandrere. Denne problemstilling drøftes med myndighederne.

I kommunerne, hvor der endnu ikke er indgået strategiske udlejnings- og anvisningsaftaler kan henvises til forskellige aftaleparadigmer til inspiration: Skabeloner til inspiration (bl.dk)

BL’s kredskonsulenter bistår gerne boligorganisationerne i forhold til en fælles dialog og samarbejde med kommunen om indgåelse af strategiske anvisnings- og udlejningsaftaler. Kontaktoplysninger på de lokale kredskonsulenter kan ses her: Find medarbejdere (bl.dk)


Venlige hilsner

Annesophie Hansen og Bent Madsen

 

 

Oprettelse: 02.03.2022 | Sidst opdateret: 20.10.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her