1322 - Særlov om flygtninge fra Ukraine

Særlov om flygtninge fra Ukraine

Ny særlov om midlertidig opholdstilladelse til flygtninge fra Ukraine betyder, at ukrainske flygtninge relativt hurtigt kan opnå opholdstilladelse og dermed komme i arbejde, tage en uddannelse og få tilbudt en bolig.

Som opfølgning på BL Informerer nr. 0922 kan vi oplyse, at særloven nu er vedtaget som forventet af Folketinget den 16. marts 2022.

Flygtninge fra Ukraine kan opnå opholdstilladelse i Danmark, hvis de dokumenterer, at de er ukrainere, og at de er udrejst på grund af krigen i Ukraine, eller at de ikke har mulighed for at vende tilbage til Ukraine på grund af krigen. Flygtninge fra andre lande med opholdstilladelse i Ukraine kan også opnå opholdstilladelse i Danmark efter de samme regler.

Kommunerne overtager ansvaret for flygtninge 4 hverdage efter, at de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse. Det forventes derfor, at de første flygtninge meget hurtigt bliver tildelt opholdstilladelse og dermed skal tilbydes midlertidig bolig af kommunerne.

 

Når flygtningene får opholdstilladelse, har de mulighed for at tage arbejde og gå i skole. Hvis de ikke er i beskæftigelse, vil de som andre flygtninge modtage selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse.

Der er med særloven ikke indført særlige ændringer på boligområdet.

 

BL opdaterer løbende vores side om flygtninge fra Ukraine:  Få svar: Flygtninge fra Ukraine og de almene boliger (bl.dk)


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Susan Fiil Præstegaard

 

Søger du bolig? - Klik her