1222 - Fleksibel udlejning i forhold til fortrinsret og venteliste

Fleksibel udlejning i forhold til fortrinsret og venteliste

BL har erfaret, at der hos nogle kommuner og boligorganisationer er tvivl om, hvordan reglerne for fleksibel udlejning skal forstås og benyttes i forhold til andre rettigheder for beboere og boligsøgende, herunder fortrinsrettigheder og venteliste.

Det gælder både i boligafdelinger, der er omfattet af obligatorisk fleksibel udlejning og i områder, hvor den fleksible udlejning er baseret på aftale mellem kommune og boligorganisation.

BL har været i dialog med Bolig- og Planstyrelsen samt Indenrigs- og Boligministeriet herom – og konklusionen er, at fleksibel udlejning kommer før fortrinsrettigheder og venteliste:

Obligatorisk fleksibel udlejning
BL har undersøgt om de krav, kommunerne fastlægger for obligatorisk fleksibel udlejning i henhold til lov om almene boliger § 60, stk. 4  i henholdsvis udsatte områder (herunder parallelsamfund og omdannelsesområder) og i forebyggelsesområder -  også skal stilles over beboere, som søger bolig via intern oprykning i egen afdeling/i boligorganisationen eller boligsøgende, som er i besiddelse af et boliggarantibevis.

Bolig- og Planstyrelsen har tilkendegivet, at bestemmelsen i § 60, stk. 4 omfatter alle udlejninger, som ikke enten sker via kommunal anvisning eller til udslusningsboliger. Derfor gælder de obligatoriske fleksible kriterier for alle, uanset om der søges bolig via intern oprykning i egen organisation/egen afdeling eller ved besiddelse af et boliggarantibevis.

Der er i udlejningsbekendtgørelsens § 1, stk. 7 en bestemmelse om, at fortrinsrettighederne kan fraviges, når der indgås en aftale om fleksibel udlejning mellem kommune og boligorganisationen. Ved obligatorisk fleksibel udlejning gælder fortrinsrettighederne ikke, hvorfor der ikke kan indgås aftale herom.

Derfor er alle udlejninger omfattet af de obligatoriske kriterier, medmindre der sker udlejning efter kommunal anvisning eller til en udslusningsbolig.

Aftalt fleksibel udlejning og ventelisten
BL har også spurgt om, hvorvidt en aftale om fleksibel udlejning kan tilsidesætte bestemmelsen i udlejningsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, 2. pkt., hvorefter hver anden ledig bolig skal udlejes efter den almindelige venteliste forud for oprykningsventelisten.

Styrelsen har svaret, at hvis en kommune og boligorganisation har indgået en aftale om fleksibel udlejning, vil bestemmelsen om, at hver anden ledige bolig skal udlejes efter den almindelige venteliste i § 7, stk. 1, 2. pkt. ingen virkning have, idet alle boligerne skal udlejes efter aftalen om fleksibel udlejning.

Det vil sige, at en fleksibel udlejning tilsidesætter både den almindelige- og oprykningsventeliste, medmindre andet fremgår af den fleksible udlejningsaftale. Bestemmelser om fleksibel udlejning prioriteres dermed som udgangspunkt over både den almindelige venteliste og oprykningsventelisten.

BL vil derfor råde vores medlemmer til, at boligorganisationer og kommuner i aftaler om fleksibel udlejning præciserer, om man ønsker at fravige regler i udlejningsbekendtgørelsen, og i givet fald, hvilke regler i udlejningsbekendtgørelsen der fraviges.


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Anni Pedersen / Susan Fiil Præstegaard

 

 

 

 

Oprettelse: 17.03.2022 | Sidst opdateret: 23.03.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her