1122 - Ændrede krav til indretning af ungdomsboliger og totaløkonomiske vurderinger

Ændrede krav til indretning af ungdomsboliger og totaløkonomiske vurderinger

Der er indført ændringer om indretning af køkken og bad mv. i almene ungdomsboliger og om reglerne omkring totaløkonomiske vurderinger af byggeriet ved opførelse og ved renoveringer støttet af Landsbyggefonden.

Der er tale om ændringer til støttebekendtgørelsen som led i gennemførslen af regeringens politik om at fjerne regler, som fordyrer byggeriet af almene boliger.

Ændringerne trådte i kraft 2. marts 2022.

Indretning af boligen med køkken og bad/toilet
Det er ikke længere et krav, at almene ungdomsboliger, der indrettes som flerrumsboliger, har selvstændigt køkken eller kogeniche samt bad og toilet.

Det vil fremover være tilstrækkeligt, at sådanne almene ungdomsboliger indrettes med adgang til fællesfaciliteter.

Det tidligere krav om selvstændige faciliteter fremgik af § 16, stk. 2, som nu er ophævet.

Støttebekendtgørelsens § 16, stk. 3 slår fast, at der skal indrettes fælleskøkken til almene ungdomsboliger, der indrettes uden selvstændigt køkken eller kogeniche. Der er ikke i støttebekendtgørelsen krav om adgang til fælles bade- og wc-faciliteter. Dette krav findes imidlertid i bygningsreglementet, hvor det fremgår, at boligerne skal indrettes med adgang til fælles køkken-, bade- og wc-faciliteter.

Totaløkonomisk vurdering

Ved etablering af almene boliger og i visse tilfælde, hvor der ydes støtte fra Landsbyggefonden til renovering af almene boliger, skal der foretages totaløkonomisk vurdering af byggeriet. Indtil nu har det været et krav, at denne vurdering var baseret på anvendelsen af Landsbyggefondens totaløkonomimodel.

 

Fremover er der mulighed for at vælge mellem to former for totaløkonomisk vurdering – enten Landsbyggefondens model, som skulle anvendes efter de tidligere regler, eller som alternativ det totaløkonomiske værktøj LCCbyg.

Disse nye regler fremgår af den reviderede § 35.Med venlig hilsen


Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 16.03.2022 | Sidst opdateret: 23.03.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her