1022 - Det nye Digital Post er snart på vej

Det nye Digital Post er snart på vej

Ny Digital Post lanceres den 21. marts 2022 – efter flere forsinkelser. Almene boligorganisationer vil som planlagt blive omfattet af ordningen. Digitaliseringsstyrelsen oplyser, at overgangen for de almene boligorganisationer er en proces, som igangsættes, når lanceringen af den nye løsning er sket.

Der skal henvises til BL Informerer nr. 6021, hvor Digitaliseringsstyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen fastslår, at almene boligorganisationer er omfattet af ordningen, hvis de i 2017 gav samtykke via Landsbyggefonden til at blive sidestillet med offentlige myndigheder.

Overgang til Ny Digital Post
Digitaliseringsstyrelsen har som anført ovenfor meddelt BL, at processen for tilslutning af de almene boligorganisationer bliver igangsat efter lanceringen den 21. marts 2022 – og at denne proces vil omfatte bl.a. indsendelse af dokumentation og afklaring omkring relevante systemer.

Digitaliseringsstyrelsen vender tilbage med nærmere information herom.

CPR-numre
Anvendelsen af CPR-numre er en forudsætning for anvendelsen af ny Digital Post.

Hvis en beboer eller boligsøgende i forvejen har givet samtykke til, at boligorganisationen kan anvende vedkommendes CPR-nummer, så er det forudsætningen, at dette samtykke også kan anvendes i forbindelse med brug af det nye system for digital post.

Er der ikke i forvejen indhentet samtykke til at anvende CPR-numre, har BL arbejdet for, at der findes en integreret løsning for boligorganisationerne, hvor CPR-numre er en del af systemet. Det har ikke været muligt at komme i mål med en sådan løsning for nuværende, men vi har fortsat fokus på det.

CPR-numrene skal således på nuværende tidspunkt indhentes hos den enkelte lejer og boligsøgende i det omfang, de ikke allerede er indhentet og eksisterer i boligorganisationens administrative system.

Anvendelsen af ny Digital Post
Så snart systemet går i luften, og boligorganisationerne er overgået til den nye løsning, så kan de omfattede boligorganisationer kommunikere digitalt gennem ny Digital Post, herunder fremsende påkrav og opsigelser af lejemål som digital post - og altså som noget nyt fravige kravet om fysisk post for disse typer af meddelelser.

Hvis boligorganisationen ikke anvender ny Digital Post, eller beboeren er fritaget, skal boligorganisationen fortsat sende rykkere og opsigelser med fysisk post. Lovgivningen giver ikke mulighed for at fremsende rykkere og opsigelse på anden digital vis, fx via mail. Rykkere og opsigelser kan alene kommunikeres digitalt gennem ny Digital Post, jf. lov om leje af almene boliger § 5, stk. 3.

BL informerer så snart Digitaliseringsstyrelsen er klar med en nærmere udmelding om processen for overgangen til det nye system og de nærmere praktiske detaljer.

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 16.03.2022 | Sidst opdateret: 23.03.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her