0922 - Husning af flygtninge fra Ukraine i almene boliger

Husning af flygtninge fra Ukraine i almene boliger

De første flygtninge fra Ukraine er nu kommet til Danmark. BL modtager mange spørgsmål om husning og har oprettet en særlig side på bl.dk om aktuelle regler og svar til almene boligorganisationer, som måtte ønske at tilbyde en ukrainsk flygtning husly.

Regeringen har den 11. marts 2022 indgået en aftale med KL om ukrainske flygtninge, som betyder, at kommunerne nu har hjemmel til at tilbyde midlertidigt husly til de flygtninge, der ankommer, indtil de opnår opholdstilladelse: Aftale mellem regeringen og KL om modtagelse af fordrevne fra Ukraine - Regeringen.dk.

Regeringen har mandag den 14. marts 2022 fremsat en særlov, som betyder, at de flygtninge, der er kommet fra Ukraine, automatisk får opholdstilladelse i Danmark indenfor ca. 14 dage. Særloven forventes hastebehandlet og vedtaget onsdag den 16. marts 2022.


Der er stor interesse for, hvordan man kan give husly til de ukrainske flygtninge – også i den almene sektor. BL modtager mange henvendelser fra boligorganisationer, som ønsker at bistå med husningen af flygtninge fra Ukraine. Der er også almene lejere, der ønsker at huse flygtninge i deres boliger.


BL har derfor oprettet en særlig side på bl.dk: Flygtninge fra Ukraine og de almene boliger. Denne hjemmeside giver et overblik over mulighederne for at modtage flygtninge fra Ukraine og vil blive opdateret i takt med, at der kommer nye regler og ny viden.


Hvis kommuner måtte henvende sig til almene boligorganisationer med ønske om en særlig aftale om anvisning til flygtninge, så har BL tidligere udarbejdet en standardtekst til aftaler: aftaleparadigme om flygtninge, der også er omtalt i BL Informerer nr. 0522.

 

 

Med venlig hilsenBent Madsen / Susan Fiil Præstegaard

 

Oprettelse: 15.03.2022 | Sidst opdateret: 23.03.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her