4922 - Kontingentopkrævning 2023

Kontingentopkrævning 2023

Der åbnes for indberetning af antal lejemål via BL Selvbetjening i perioden fra den 02.01.23 – 20.01.23. Indberetningen udgør beregningsgrundlaget for den kommende kontingentopkrævning. Såfremt indberetning ikke er modtaget inden for perioden, baseres kontingentet på indberetningen for sidste år.

 

Når indberetningen åbnes den 02.01.23, vil de indberetningsansvarlige modtage besked herom. Er der sket udskiftning i indberetningsansvarlig, f.eks. hvis den relevante medarbejder er fratrådt, kontakt da venligst statistikindberetning@bl.dk.

 

Medlemskontingent til BL betales jævnfør vedtægternes § 5, og kontingenttaksterne fastsættes af repræsentantskabet jævnfør § 5, stk. 4. Enhedskontingentet for 2023 udgør 160,16 kr. pr. lejlighed i drift pr. 1. januar 2023. For enkeltværelser - etværelses boliger helt uden køkken eller med køkken fælles med andre - betales 1/3 af kontingentet for lejligheder. Kontingent for forretningsførerselskaber m.v. i henhold til vedtægternes § 5, stk. 3 udgør i 2023 11.701,01 kr.

 

Omkring den 1. marts 2023 vil vi fremsende opkrævning på kontingentet, da kontingentet betales årligt forud senest den 31. marts 2023.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Merete Gjetting Frese

Oprettelse: 21.12.2022 | Sidst opdateret: 06.01.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her