4822 - Tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie-, træpille- eller gasfyr

Tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie-, træpille- eller gasfyr

Tilskudsordningen er relevant for alle varmekunder/bygningsejere, herunder boligorganisationer, som ønsker at konvertere deres olie-, træpille- eller gasfyr til en eldrevet varmepumpe, der anvender en vedvarende energikilde, herunder luft-til-vand- og væske-til-vand varmepumper.

Energistyrelsen har offentliggjort en ny bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie-, træpille- eller gasfyr, også kaldet skrotningsordningen. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lov om fremme af besparelser i energiforbruget, som blev ændret ved Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget.

 

Skrotningsordningens anvendelsesområde

Ved revideringen har man valgt at udvide ordningen til også at omfatte konvertering af træpillefyr til varmepumpe. Både ved olie-, træpille- og gasfyr gælder det, at der alene gives tilskud til konvertering til varmepumpe, hvis ejendommen er beliggende i et område, hvor der ikke er fjernvarme, og som ikke er besluttet udlagt til fjernvarme.

 

Tilsagn om tilskud udgør op til 25.000 kr. pr. varmepumpe. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 45 pct. af de støtteberettigede omkostninger ved konvertering af olie- og gasfyr og maksimalt 30 pct. af de støtteberettigede omkostninger ved konvertering af træpillefyr.

 

Hvem kan søge?

Skrotningsordningen udmøntes som varmepumper på abonnement, hvor energitjenesteleverandøren påtager sig ejerskab af varmepumpen og ansvaret for installation, drift og vedligehold af varmepumpen. Varmekunden betaler typisk en engangsbetaling, et abonnementsgebyr og en pris for leveret varme til bygningen.

 

Det er energitjenesteleverandøren, som kan søge om tilskuddet og ved hjælp af dette nedsætte varmekundens engangsbetaling for tilslutning. Det er altså ikke den enkelte varmekunde, der kan ansøge om tilskuddet, men derimod energitjenesteleverandøren. 

 

Tilskudsbeløbet skal anvendes til nedsættelse af varmekundens engangsbetaling til energitjenesteleverandøren ved installation af varmepumpen, og derfor tilfalder støtten indirekte varmekunden.

 

For at kunne få tilsagn om tilskud skal en energitjenesteleverandør først prækvalificeres af Energistyrelsen. For at blive prækvalificeret skal energitjenesteleverandøren bl.a. fremlægge seneste årsregnskab og den standardkontrakt, som de vil anvende overfor varmekunderne.

 

Abonnementsaftalen

Energitjenesteleverandøren skal som udgangspunkt have ejerskabet af varmepumpen i minimum 10 år, men kan dog inden kontraktperiodens afslutning overdrage ejerskabet af varmepumpen til varmekunden, hvis varmekunden ønsker det.

 

Varmekunden skal have mulighed for at udtræde af abonnementsaftalen under vilkår, der fremgår af kontrakten mellem energitjenesteleverandøren og varmekunden.

Skal man som bygningsejer have udskiftet sit olie-, træpille- eller gasfyr til en varmepumpe, bør man derfor undersøge muligheden for at anvende en energitjenesteleverandør, som er prækvalificeret til tilskudsordningen, så bygningsejerens omkostninger minimeres.

Læs mere om ordningen og se en liste over de prækvalificerede energitjenesteleverandører her.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 21.12.2022 | Sidst opdateret: 06.01.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her