4722 - Revideret bygningsreglement stiller krav til beregning af klimaaftryk samt CO2-grænseværdi

Revideret bygningsreglement stiller krav til beregning af klimaaftryk samt CO2-grænseværdi

Den 1. januar 2023 indføres nye regler i bygningsreglement. De nye regler udspringer af aftale om National strategi for bæredygtigt byggeri af 5. marts 2021, og primo december er der udsendt en ændringsbekendtgørelse herom, som her informeres om.

 

LCA-vurderinger og CO2-grænseværdi

 

Den væsentligste ændring er, at der indføres krav om, at der ved alt nybyggeri, uanset størrelse, skal foretages en beregning af byggeriets klimapåvirkning, en såkaldt LCA-vurdering. LCA-vurderingen omfatter byggeriets CO2 udledning både ved opførelse, drift og bortskaffelse.

 

Udover kravet om LCA-vurderinger indføres der også en CO2-grænseværdi for større bygninger. Er bygningen større end 1.000 m2 må den maksimalt udlede 12,0 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år.

 

De nye krav finder anvendelse, når der ansøges om byggetilladelse efter 1. januar 2023. De nye regler fremgår af ændringsbekendtgørelsen til bygningsreglement 2018 (BR18).

 

Formålet med LCA-vurderingerne er at synliggøre bygningens klimapåvirkning og dermed påvirke bygherrer til at træffe mere klimabevidste valg. Kravet om LCA-vurderinger gælder ikke ved tilbygninger og renoveringer.

 

Beregning af bygningers klimapåvirkning kan udføres og dokumenteres ved hjælp af beregningsprogrammet LCAbyg23, som er udviklet af BUILD, og som følger beregningsforudsætningerne i bekendtgørelsen. Programmet er gratis tilgængeligt på hjemmesiden www.lcabyg.dk. Det er ikke et krav, at man anvender LCAbyg; andre programmer, som følger beregningsforudsætningerne kan også anvendes.

 

Frivillig grænseværdi

 

Bygningsejer kan vælge at inkludere oplysning om, at byggeriet opfylder lavemissionsklassen, hvis klimapåvirkningen er på højst 8,0 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år.

 

Bolig- og Planstyrelsen har udgivet en række vejledninger om de nye regler. Vejledningerne kan læses her.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 20.12.2022 | Sidst opdateret: 06.01.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her