4622 - Indefrysningsordning

Indefrysningsordning

Indefrysningsordningen for fjernvarme træder i kraft 1. januar 2023. BL har den 16. december 2022 været til møde med Energiministeriet, Boligministeriet og Erhvervsministeriet og tilhørende styrelser omkring indefrysningsordningen.

 

BL rejste igen den række af problemstillinger, som der også tidligere er gjort opmærksom på:

  • At boligorganisationen står som låntager på vegne af beboerne og dermed bærer kreditrisikoen. For boligselskaberne bør der være samme ordning som for forsyningsvirksomhederne, nemlig at långivningen er statsgaranteret.
  • At boligorganisationen skal vælge, om en boligafdeling skal gøre brug af ordningen eller ej. Dermed er det ikke et valg for den enkelte, og der vil dermed forekomme situationer, hvor nogle ”tvinges” ind i ordningen og andre ikke får adgang til den, selv om de kunne ønske det.
  • At der er en betydelig administration forbundet med ordningen, og boligorganisationen kan komme til at overskride en grænse for, hvornår den reelt kommer til at drive bankvirksomhed med udlån og inddrivelse af gæld.
  • At der foruden den nævnte kreditrisiko også ses at være et hjemmelsproblem, idet der ikke ses at være hjemmel til, at boligorganisationen kan inddrive gæld med renter og administrationsomkostninger over huslejen.

 

Det blev oplyst, at udfordringerne omkring bankvirksomhed er løst. Til gengæld blev det vurderet, at der kan være udfordringer omkring hjemmelsgrundlaget i forhold til inddrivelse af gæld over huslejen.

 

Endvidere blev der sendt positive signaler omkring en statslig garanti af udlånsbeløbet, men det vil i sidste ende være en politisk beslutning.

 

Erhvervsministeriet har oplyst, at 24 fjernvarmeselskaber forventes omfattet af ordningen. Fjernvarmeværkets samlede pris skal overstige 26.000 kr. for enfamilieshuse for, at de bliver omfattet af ordningen. Der vil primært være tale om fjernvarmeselskaber, som anvender gas til opvarmningen.

 

Erhvervsministeriet kunne desuden oplyse, at man endnu ikke har fået EU-Kommissionens godkendelse af, at indefrysningsordningen ikke udgør statsstøtte. I den forbindelse fremførte vi, at ordningen ikke er en støtte til boligselskabet men til beboeren.

 

Erhvervsministeriet, som er tovholder på processen omkring indefrysningsordningen og løsningen af de mange praktiske og principielle problemer, arbejder videre med de anførte problemstillinger. Der vil blive indkaldt til yderligere møder omkring de rejste problemstillinger.

 

På den baggrund vurderer BL det ikke som sandsynligt, at forholdene er afklaret, og ordningen kan anvendes af boligorganisationerne pr. januar 2023.

 

Vi vil holde boligorganisationerne løbende orienteret om processen.

 

 

Venlig hilsen

 

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 19.12.2022 | Sidst opdateret: 06.01.2023

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her