4222 - Nu træder indefrysningsordningen i kraft for el og gas

Nu træder indefrysningsordningen i kraft for el og gas

Indefrysningsordningen er nu statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen. Det betyder, at husholdninger og virksomheder fra 1. november 2022 kan få indefrosset en del af el- og gasregningen til betaling på et senere tidspunkt, hvis prisen overstiger det fastsatte prisloft.

Indefrysning af beboernes forbrug
Ved el og gas har beboeren typisk et direkte kundeforhold til forsyningsselskabet. I de tilfælde er det den enkelte beboer, som kan gøre brug af indefrysningsordningen. Disse aftaler er i princippet boligselskabet uvedkommende og angår alene forholdet mellem beboer og forsyningsselskab.

Forsyningsselskaberne vil oplyse om ordningen på deres hjemmesider, men der er ikke krav om, at de særskilt informerer de enkelte kunder om muligheden for indefrysning. I områder som er særligt udsatte for prisstigninger, kan boligorganisationen derfor med fordel opfordre beboerne til at kontakte forsyningsselskabet for at få information om ordningen. 

Der er dog særlige situationer, hvor beboerens forbrug af el og gas afregnes overfor boligorganisationen, og her er det boligorganisationen, som skal beslutte, om der på de enkelte aftagenumre skal aftales indefrysning, ligesom det ofte er tilfældet for fjernvarme, jf. nedenfor.

Ordningen for fjernvarme træder først i kraft 1. januar 2023
BL har tidligere informeret om vilkårene for indefrysningsordningen i BL- informerer nr. 3522.

Indefrysningsordningen for boligorganisationer betyder, at den del af regningen, der overstiger de fastsatte prislofter, bliver indefrosset i 12 måneder. Efter indefrysningsperioden på 12 måneder er udløbet, følger et afdragsfrit år, hvor der fortsat tilskrives renter på det indefrosne beløb, dvs. gælden til forsyningsselskabet.

Efter det afdragsfrie år skal man vælge, om man vil afdrage gælden på én gang, eller om man vil afdrage gælden over 4 år. Man skal altså begynde at betale det indefrosne beløb tilbage 2 år efter, at ordningen træder i kraft.

Reglerne om indefrysningsordningen findes i Lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger og Indefrysningsbekendtgørelsen.

Indefrysning af boligorganisationernes og boligafdelingernes forbrug
Når boligorganisationen er kunde ved forsyningsselskabet, er det boligorganisationen som beslutter, om ordningen skal anvendes, både for organisationens administrationsejendom og for forbruget ude i afdelingerne. Det er muligt at vælge ordningen til og fra på de enkelte aftagernumre. Det betyder, at boligorganisationerne kan vælge at gøre brug af ordningen for nogle ejendomme, men ikke for andre.

En virksomhed kan maksimalt få indefrosset 15 mio. kr. samlet for el og gas. Det er op til virksomheden selv at holde øje med, hvor stort et beløb der er indefrosset og give meddelelse til forsyningsvirksomheden om ophør af indefrysningsordningen, senest samtidig med at beløbsgrænsen er nået. Energistyrelsen er i færd med at foretage en vurdering af, om boligorganisationerne kan undtages fra beløbsgrænsen på 15 mio. kr.

BL opfordrer boligorganisationer, som mener, at de potentielt kan blive ramt af beløbsgrænsen til at kontakte juridisk konsulent Mette Nørgaard Larsen på mel@bl.dk

Det videre arbejde
BL arbejder fortsat tæt sammen med myndighederne for at sikre en administrerbar ordning for fjernvarme, hvor beboerens forbrug typisk afregnes overfor boligorganisationen.

BL orienterer nærmere, så snart vi ved mere omkring administrering af ordningen for fjernvarme.

Ved spørgsmål til BL kan henvendelse ske til juridisk konsulent Mette Nørgaard Larsen på mel@bl.dk.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Søger du bolig? - Klik her