3922 - Overskridelse af maksimumbeløb ved etablering af almene boliger på småøer

Overskridelse af maksimumbeløb ved etablering af almene boliger på småøer

Bolig- og Planstyrelsen har den 11. oktober 2022 fremsendt en orienteringsskrivelse til KL, BL og LBF, vedrørende overskridelse af maksimumsbeløbet for nybyggeri på øerne.

Skrivelsen præciserer, at det er muligt at få engangstilskud til etablering af almene boliger, samt tilskud til nedsættelse af huslejen på småøerne, selvom anskaffelsessummen overskrider maksimumbeløbet efter støttebekendtgørelsens § 13 a.

BL har i BL informerer nr. 2222 oplyst om muligheden for at søge engangstilskud til etablering af almene boliger, samt tilskud til nedsættelse af huslejen på småøer og i ø-kommunerne.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 2, at det er en betingelse for at opnå tilskud, at anskaffelsessummen, før der er givet tilskud, ikke overskrider maksimumsbeløbet, jf. almenboliglovens § 115, stk. 10.

I september 2022 trådte en ny ændring af støttebekendtgørelsen i kraft, som gør det muligt for Kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden at godkende, at anskaffelsessummen ved skema B overskrider maksimumbeløbet med op til 20 %. Reglerne for ordningen er gennemgået i BL informerer nr. 3322.

Det præciseres i orienteringsskrivelsen fra Bolig- og Planstyrelsen, at betingelsen i § 12, stk. 1, nr. 2 ikke gælder, når man har fået tilladelse til at overskride maksimumbeløbet med op til 20 % efter den nye § 13 a i støttebekendtgørelsen. Se mere her

 

Oprettelse: 12.10.2022 | Sidst opdateret: 23.11.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her