3622 - Særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af ejendomme

Særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af ejendomme

To nye bekendtgørelser udmønter reglerne for almene boligorganisationers mulighed for tilskud til erhvervelse af erhvervsejendomme og om lån til erhvervelse af beboelsesejendomme. Bekendtgørelserne er netop offentliggjort og træder i kraft den 7. oktober 2022.

Bekendtgørelser fastsætter nærmere regler for de lovændringer om fonden for blandede byer, der trådte i kraft den 1. juli 2022. BL har tidligere udsendt BL informerer nr. 1922 og BL informerer nr. 2222 herom.

Følgende forudsætninger skal alle være opfyldt for at opnå tilsagn om støtte efter begge bekendtgørelser:

  • Ejendommen er beliggende i en by (byområde) med mindst 20.000 indbyggere efter Danmarks Statistiks seneste byopgørelse pr. 1. januar,

  • boligledigheden i kommunen opgjort efter almenboliglovens § 115, stk. 7, 2. pkt., ikke overstiger 2 pct., og

  • erhvervelse og ombygning af ejendommen er velbegrundet, herunder at kommunen erklærer, at ejendommen er centralt placeret i en by eller bymidte, hvor der er et særligt behov for flere økonomisk tilgængelige boliger.

Derudover er en række individuelle forudsætninger og betingelser i hver bekendtgørelse, som derudover skal være opfyldt.

Erhvervelse af ejendomme som ikke anvendes til beboelse
Indenrigs- og boligministeren kan i årene 2022-2031 inden for en samlet ramme på 675 mio. kr., give tilskud til erhvervelse med efterfølgende ombygning til almene boliger af eksisterende ejendomme, som ikke anvendes til beboelse.

Tilskuddet kan højest svare til den del af anskaffelsessummen, som overstiger maksimumbeløbet.

Der er en række forudsætninger, som skal være opfyldt for at opnå tilsagn, heriblandt, at boligorganisationen kan dokumentere, at den råder over tilstrækkelig egenkapital til at afdække risici ved projektet.

Ansøgning skal sendes til Bolig- og Planstyrelsen indenfor en ansøgningsperiode, som vil fremgå af styrelsens hjemmeside - med frist den. 1 marts eller 1. september.

Bolig- og Planstyrelsen vil løbende foretage behandling af ansøgningerne. De godkendte ansøgninger vil blive samlet og den endelige prioritering af ansøgninger finde sted to gange om året henholdsvis efter 1. marts og 1. september.

De nærmere regler om tilskudsordningen kan læses i bekendtgørelse nr.375 af 30. september 2022 om særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af erhvervsejendomme.  

Erhvervelse af beboelsesejendomme
Indenrigs- og boligministeren kan i årene 2022-2031 - inden for en samlet ramme på 870 mio. kr.- yde lån til en almen boligorganisation til etablering af almene boliger ved erhvervelse af eksisterende beboelsesejendomme.

Lånet er rentefrit og kan udgøre op til 20 pct. af ejendommens værdi. Bolig- og Planstyrelsen stiller krav om påbegyndelse af tilbagebetaling senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.

Ansøgning indsendes af boligorganisationen i ansøgningsperioden med frist den 15. februar, 15. april, 15. juni, 15. september eller 15. november.

Ansøgning skal ske via et elektroniske ansøgningsskema, der offentliggøres på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside.

Ansøgningsperiode vil også fremgå af styrelsens hjemmeside.

Styrelsen afgør umiddelbart efter ovenstående ansøgningsfrister, om der kan gives tilsagn.

Se nærmere i bekendtgørelse nr. 374 af 30. september 2022 om særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af beboelsesejendomme.


Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 04.10.2022 | Sidst opdateret: 11.10.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her