0322 - Ophør af alle restriktioner som følge af COVID-19 pr. 1. februar 2022

Ophør af alle restriktioner som følge af COVID-19 pr. 1. februar 2022

Alle gældende restriktioner som følge af COVID-19 udløber den 31. januar 2022 og bliver ikke forlænget, da COVID-19 fra dette tidspunkt ikke længere betragtes som en samfundskritisk sygdom. Alle dele af samfundet kan således åbne op igen.

Almene boligorganisationer kan således pr. 1. februar 2022 åbne op for alle aktiviteter i boligorganisation og boligafdelinger – og der gælder ikke længere krav om coronapas og mundbind/visir.

Almene boligorganisationer kan således nu igen driftes efter de almindelige gældende almene regler.

Der kan fra myndighedernes side fortsat være anbefalinger og vejledninger på særlige områder.

Epidemikommissionen har således bemærket, at arrangører af aktiviteter, hvor mange personer samles stående samtidig indendørs, og hvor der derfor kan være særlig høj risiko for smittespredning, kan overveje at tage skridt til at minimere smitterisikoen i februar. Det kan eksempelvis ske ved, at arrangøren opfordrer til eller faciliterer, at deltagerne testes, eller at der opereres med øget afstand ved arrangementet.

Social- og ældreministeren har også meldt ud, at selvom reglerne om coronarestriktioner på social- og ældreområdet bliver ophævet, skal der fortsat gøres en stor indsats for at beskytte de ældre på plejehjemmene og i ældreplejen og de sårbare mennesker på sociale tilbud. Social- og Ældreministeriet vil derfor udarbejde en vejledning om nogle af de vigtige tiltag, som sociale tilbud og plejehjem m.v. fortsat vil kunne benytte sig af i indsatsen for at beskytte de ældre og sårbare.

Myndighederne har desuden meldt ud, at erhvervsdrivende, foreninger og private kulturinstitutioner mv. som udgangspunkt fortsat har mulighed for at stille egne krav til gæster og kunder for at begrænse smitte. Det kan fx være et krav om at fremvise en negativ test eller bære mundbind. Sådanne krav kan dog ikke stilles i situationer, hvor personer har en egentlig ret til at deltage eller få adgang – da kan alene ske en opfordring om fx brug af mundbind eller test.

Det anbefales at holde sig orienteret på Coronasmitte samt følge Sundhedsstyrelsen gode råd om smitteforebyggelse og myndighedernes anbefalinger om test og isolation.

BL’s corona-site og BL’s corona-hotline (corona@bl.dk) vil være åbne lidt tid endnu.


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Sanne Steen Petersen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 27.01.2022 | Sidst opdateret: 23.03.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her