0222 - BL’s juridiske univers, ny domsdatabase og adgang til Boligjura.dk

BL’s juridiske univers, ny domsdatabase og adgang til Boligjura.dk

Den almene sektor er underlagt mange regler, og det er ikke altid lige nemt at finde vej rundt i regeluniverset og gældende praksis. BL virker for at udbrede kendskabet og anvendelsen af både gældende regler og nye regler, der er på vej. Vi giver her en lille guide til, hvor medlemmerne kan hente relevant juridisk information.

Jura, der er særlig relevant for de almene boligorganisationer, kommunikeres ad flere kanaler:

  • Juridiske hotline
  • Spørgsmål & Svar-site
  • Rådgivning & Regler-site
  • Temasites og temadage (fx GDPR, corona, parallelsamfund)
  • BL’s Lovportal
  • Domsdatabasen
  • BL’s Nyhedsbreve

Herunder er en uddybende forklaring af de enkelte elementer - og et afsnit om, hvor boligorganisationer kan få indblik i nye regler, som er på vej.

Afslutningsvist omtales portalen Boligjura.dk, som boligorganisationerne via BL havde adgang til frem til årsskiftet.

Hotline
I BL har vi en juridisk hotline, hvor BL’s konsulenter sidder klar med svar på generelle spørgsmål om reglerne i den almene sektor. En nærmere beskrivelse af hotlinen og åbningstiderne findes på BL’s hjemmeside under Hotline og juridiske henvendelser.

Spørgsmål & Svar
Mange af de svar, som vi giver i vores hotline, er også relevante for andre. Derfor har vi på BL’s hjemmeside på forsiden lagt relevante Spørgsmål og svar, der knytter sig hovedsageligt til driften af en boligorganisation – om alt fra udlejning til fraflytning, brug af fællesarealer og beboerdemokrati.

Disse spørgsmål og svar lå i en periode under Boligjura.dk, men er nu igen af finde på BL’s hjemmeside.

Rådgivning & Regler
På vores hjemmeside findes også anden juridisk information. Under Rådgivning og regler findes f.eks. guider, notater og vejledninger om bl.a. almen jura, drift, bestyrelsesarbejde, god almen ledelse og persondata.

Temasites og temadage – fx parallelsamfund, GDPR, corona
Nogle regler kræver mere end blot en forklaring i et nyhedsbrev eller en mail – og så vurderer vi, hvad der er behov for. Særlige emner kan kræve særlig information. Det gælder større emner som f.eks. lovgivning om parallelsamfund, persondata/GDPR og den slags.

Måske skal der holdes en temadag eller udbydes et egentligt kursus – og så vil vi gøre opmærksom på muligheden via vores nyhedsbrev fra Kurser & Rådgivning.

Vi supplerer også med særlige artikler, spørgsmål og svar på hjemmesiden under ”Nyheder, politik og analyser” – under Temaer. Her kan man f.eks. finde særlig information omkring parallelsamfund og forebyggelsesområder.

I vores arbejde med GDPR har vi desuden udviklet en masse skabeloner til brug for medlemmerne. Disse findes ikke på hjemmesiden, men tilgås via Selvbetjeningen som alle medlemmerne har adgang til.

BL’s Lovportal
BL samarbejder fortsat med Schultz, der har etableret BL’s Lovportal med adgang til al relevant lovgivning for almene boligorganisationer.

I BL's lovportal findes ny lovgivning allerede dagen efter offentliggørelsen. Lovportalen sørger for at sammenskrive reglerne, så man kun skal orientere sig i selve loven og ikke i alle ændringerne til loven, der ofte offentliggøres særskilt.

BL deltager i udvikling og ajourføring af lovportalen, og der arbejdes på en opdatering af portalen.

Domsdatabase
Som noget helt nyt er der nu gratis adgang til domme. Danmarks Domstole har åbnet Domsdatabasen, hvor man kan søge og finde domme afsagt ved domstolene. Databasen er gratis og åben for alle - og den har været et ønske fra både politisk side og aktører med interesse i domme.

Databasen indeholder lige nu en mindre mængde nyligt afsagte domme. Indholdet i databasen vil gradvist blive udvidet med flere og flere domme efterhånden som nye domme bliver afsagt, integration til domstolenes it-systemer bliver forbedret og nye systemer til digitalisering af domstolenes afgørelser bliver implementeret.

Der findes fortsat databaser, hvor der kan tilkøbes adgang til tidligere afsagte domme.

Nye regler på vej
Vi har løbende kontakt til ministerier og styrelser, inden der vedtages nye regler, der vedrører de almene boligorganisationer. Lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger bliver også sendt til høring i BL, inden de bliver behandlet i Folketinget eller udstedt af ministeren.

Alle høringer fremgår af Høringsportalen – og vores bemærkninger til kommende regler kan læses på BL’s hjemmeside under ”Nyheder, politik og analyser” – under Høringssvar.

Vi orienterer desuden altid medlemmerne om relevante nye regler via BL Informerer – og til tider også ved artikler i vores faglige nyhedsbrev Fagbladet Boligen og i vores beboerrettede nyhedsbrev Bo Godt.

BL’s nyhedsbreve
Hvis du vil være sikker på at modtage al relevant information, så kan du med tilmelde dig alle vores nyhedsbreve her. BL Informerer er fokuseret på nødvendig information og kan med fordel suppleres med de øvrige nyhedsbreve.

Boligjura.dk
BL’s medlemmer har siden august 2019 haft adgang til den juridiske videnportal Boligjura.dk. Portalen er etableret af KAB, og i forbindelse med BL’s 100-års jubilæum blev der etableret et branchesamarbejde omkring portalen og lanceret gratis adgang for BL’s medlemmer.

Aftalen var tidsbegrænset og er netop udløbet – og der er således ikke længere gratis adgang for BL’s medlemmer. Medlemmer, der fortsat ønsker at benytte portalen, kan kontakte Boligjura v/KAB og høre nærmere om abonnement og priser.

Hvis det giver anledning til spørgsmål, så kontakt Sanne Steen Petersen, afdelingschef for Juridisk Afdeling.

Med venlig hilsen


Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

 

 

Oprettelse: 19.01.2022 | Sidst opdateret: 22.03.2022

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her