5221 - 14 pct. lærlinge på almene byggesager – få hjælp til opgaven

14 pct. lærlinge på almene byggesager – få hjælp til opgaven

Med Grøn Boligaftale 2020 har de almene boligorganisationer fået en bunden opgave, idet ”mindst 14 pct. af de beskæftigede ved alment nybyggeri og renovering, som støttes af Landsbyggefonden, skal være lærlinge i praktik”.

For at understøtte boligorganisationerne i denne opgave har BL, AlmenNet og Landsbyggefonden indgået et samarbejde med Bygherreforeningens projekt Byg med Unge Alliancen, der arbejder for at skabe flere lærepladser på store byggeprojekter.

Vi søger i den forbindelse 10 boligorganisationer, som er interesserede i at indgå et samarbejde om lærepladsindsatsen.

Boligorganisationer som indgår i projektet, vil bl.a. kunne få hjælp til:

  • Vurdering af lærlingepotentialet
    Dimensionering af antallet af lærlinge på de konkrete opgaver, så man får et ambitiøst og realistisk måltal for antal lærlinge på den enkelte byggesag.

 

  • Organisering og opfølgning
    Organisering af indsatsen på en måde, så der løbende følges op på den aftale om lærepladsindsatsen der er indgået med entreprenørerne.

 

  • Rekruttering af lærlinge
    Hvis entreprenøren har svært ved at finde lærlinge til byggesagen, gives hjælp til at rekruttere lokalt eller bredere.

 

Hvis I er interesserede i at vide mere og måske deltage i projektet, kan I registrere jer på denne interesseliste.

Deadline for opskrivning på interesseliste er den 6. oktober 2021.

Byg med Unge Alliancen vil ud fra fastsatte kriterier, herunder geografisk spredning og antallet og omfang af byggesager, udvælge de organisationer, som kommer med videre i projektet.

På bl.dk kan I finde inspiration til lærepladsindsatsen og se vores seneste webinar om emnet https://bl.dk/raadgivning-og-regler/arbejdsgiver-og-personale/laerlinge-og-beskaeftigelse-paa-almene-byggesager/

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Liv Jørgensen

Oprettelse: 29.09.2021 | Sidst opdateret: 29.09.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her