4921 - Regulering af maksimumhuslejen 2022

Regulering af maksimumhuslejen 2022

Maksimumhuslejen reguleres for 2022, jf. overenskomsten for ejendomsservice mellem ESL og BL 2020 -2023.

Maksimumhuslejen pr. 1. januar 2022 er 539 kr. pr. kvm.

Satserne er at betragte som ren husleje, hvilket betyder, at der herudover skal betales varme, vand, el, antennebidrag og andre ydelser, som ligger uden for selve huslejen.

Der skal foretages skriftlig varsling af stigningen inden den 1. oktober 2021, for at stigningen kan gennemføres med virkning pr. 1. januar 2022. Dette skal ske, uanset at ejendomsfunktionærerne må forudsættes at være bekendt med, at maksimumhuslejen reguleres.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Anni Pedersen

 

Oprettelse: 27.08.2021 | Sidst opdateret: 08.09.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her