4721 - Afskaffelse af coronarestriktioner om areal- og afstand

Afskaffelse af coronarestriktioner om areal- og afstand

Der gælder ikke længere afstands- og arealkrav for at undgå smittespredning. Afstands- og arealkrav er ophævet med virkning fra den 14. august 2021 – både for erhvervslivet, foreningslivet og kulturlivet.

For almene boligorganisationer betyder det, at beboerlokalerne nu kan anvendes af flere personer ved f.eks. fælles beboeraktiviteter, beboernes private arrangementer og møder i beboerdemokratiet.

Det er også muligt i videre omfang at holde møder for beboerdemokratiet på f.eks. konferencesteder, hvor ophævelsen af afstands- og arealkrav også giver mulighed for flere deltagere.

Overordnet set gælder fortsat følgende:

  • lokaler skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder mulighed for at holde at holde afstand

 

  • medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd

 

  • i eller ved lokalerne skal der opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd

 

  • vand og sæbe eller håndsprit skal være tilgængeligt

 

Afdelingsmøder, repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger kan således nu afholdes under iagttagelse af dette og de midlertidige regler på boligområdet (om fuldmagt, tilmelding mv.) – og med de seneste lempelser er sådanne møder ikke længere underlagt restriktioner omkring coronapas, afstand, arealer og antal deltagere.

BL’s coronasite er opdateret i henhold til de gældende regler – og vi henviser til sitet for nærmere information og detaljer.

Hvis der er spørgsmål, der ikke er besvaret på sitet, opfordrer vi medlemmerne til at skrive til BL’s corona-hotline på corona@bl.dk.Med venlig hilsen


Bent Madsen / Sanne Steen Petersen


Søger du bolig? - Klik her