4421 - Topledertræf 2021 afholdes den 24. og 25. august på Hotel Nyborg Strand

Topledertræf 2021 afholdes den 24. og 25. august på Hotel Nyborg Strand

På årets Topledertræf (tidligere Forvaltningskonference) sætter vi fokus på nogle af de store ledelsesopgaver, vi står overfor i den almene sektor, hvor vi navigerer i en kompleks hverdag med mange interesser på spil.

God ledelse er en forudsætning for at have sunde og robuste organisationer, der kontinuerligt udvikler sig. Verdensmål, omskiftelige politiske krav og digitalisering er bl.a. med til at skubbe udviklingen. 

Som en bæredygtig almen sektor skal vi tænke langsigtet. Og vi skal have øje for, hvordan vi kan levere vores kerneydelse på en måde, hvor vi samtidig bidrager positivt til velfærdssamfundets udvikling. Det skal ske i samspil med lokale, nationale og globale dagsordner.

På konferencens dag 1 zoomer vi ind på god ledelse i den almene sektor.

På konferencens dag 2 løfter vi blikket og drøfter visioner for velfærd, og hvilken rolle den almene sektor skal spille i fremtidens velfærdssamfund.

Konferencen modereres af journalist Nynne Bjerre Christensen og på programmet vil du bl.a. møde:

  • Niels Nygaard, formand for Sport One Danmark og tidligere formand for DIF, der holder konferencens indledende oplæg om at lede i krydsfeltet mellem forretning og forening.

  • Ole Jacobsen, direktør i DAB og formand for BL’s udvalg for God Almen Ledelse, der fortæller om udvalgets arbejde.

  • Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania, der bringer dagens emne i perspektiv.

  • Camilla Bjerre Damgaard, fondschef i Den Sociale Investeringsfond, der fortæller om fondens arbejde, og hvilken betydning sociale investeringer kan have, for den måde vi tænker velfærd.

  • Sigge Winther Nielsen, journalist og forfatter til bogen Entreprenørstaten, der tager os med ind i boblen på Slotsholmen og fortæller om, hvordan gode viljer hos embedsmænd, politikere og journalister ofte ender med pseudopolitik for borgerne.

Læs det fulde program og mød oplægsholderne.

Topledertræf er forbeholdt direktører, forretningsførere og andre med lignende administrative ledelsesfunktioner, der på konferencen vil deltage i 1 1/2 dag med ny viden, faglige drøftelser og netværk med kolleger i branchen. 

Frist for tilmelding er den 16. august 2021 og kan ske direkte via dette link.


Med venlig hilsen


Bent Madsen         

Oprettelse: 12.07.2021 | Sidst opdateret: 08.09.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her