4221 - Skærpelse af kontantforbuddet pr. 1. juli 2021

Skærpelse af kontantforbuddet pr. 1. juli 2021

Fra den 1. juli 2021 skærpes kontantforbuddet i hvidvaskloven. Skærpelsen er også relevant for de almene boligorganisationer. Ændringen sker som led i indsatsen mod hvidvaskning af kontanter.

Hvad er kontantforbuddet
Efter hvidvasklovens § 5 er der forbud mod at modtage kontantbetalinger over et vist beløb. Dette krav gælder også for bl.a. de almene boligorganisationer.

Skærpelsen i hvidvaskloven betyder, at kontantforbuddet sænkes fra 50.000 kr. til 20.000 kr. pr. 1. juli 2021.

Kontantbetalinger i almene boligorganisationer
Det forekommer, at huslejerestance, indskud og forudbetalt husleje, fraflytningsafregning eller anden gæld til boligorganisationen betales med kontanter. I den forbindelse må boligorganisationerne pr. 1. juli 2021 ikke modtage mere end 20.000 kr. i kontant betaling.

Forbuddet omfatter også flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet, hvis den samlede betaling udgør 20.000 kr. eller derover. Det kunne f.eks. være en samlet betaling, der er delt op i rater/afdrag.

Løbende ydelser anses ikke i sig selv for at være indbyrdes forbundne. Kontantforbuddet rammer således kun betaling af f.eks. husleje eller levering af vand, varme og gas eller elektricitet, hvis betalingen for en enkelt periode udgør 20.000 kr. eller derover.

Med venlig hilsen


Bent Madsen / Caroline Simone Evers

Oprettelse: 05.07.2021 | Sidst opdateret: 08.09.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her