4121 - Ændringer i forsamlingsforbud og coronarestriktioner

Pr. 1. juli 2021 er det lille forsamlingsforbud ændret, og der er sket ændringer i coronarestriktionerne om coronapas og areal- og afstandskrav.

 

Det lille forsamlingsforbud
Det lille forsamlingsforbud er ændret, så det nu er tilladt at forsamles op til 250 personer indendørs. Dette forsamlingsforbud bortfalder med udgangen af juli måned, hvis smitte situationen tillader det.

Coronapas
Børn skal fortsat ikke vise coronapas. Det gælder børn under 16 år og børn under 18 år i forbindelse med idrætsaktiviteter.

Andre personer kan være undtaget for at vise coronapas, men de skal nu vise egentlig dokumentation for, at de er undtaget fra at få foretaget en covid-19-test. Sådan dokumentation udstedes og underskrives af et kommunalt borgerservicecenter. Navnet på dokumentationen skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

De kommunale borgerservicecentre udsteder dokumentation til personer, der sammen med et medbragt pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort, indleverer en erklæring på tro og love om, at personen af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test.

Sundhedsministeriet stiller den erklæring på tro og love, der skal anvendes, til rådighed. Erklæringen skal indeholde en udtømmende oplistning af de årsager, der kan føre til undtagelse for covid-19-test.

Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen.

En negativ PCR-test må nu højst være 96 timer gammel, og en negativ antigentest (hurtigtest) må højst være 72 timer gammel for at fungere som gyldigt coronapas.

Areal- og afstandskrav
Der gælder ikke længere areal- og afstandskrav for serveringssteder – herunder beboercafeer mv. i almene boligafdelinger, hvor der serveres/sælges mad og drikkevarer.

Areal- og afstandskrav gælder fortsat for alle andre lokaler og lokaliteter – dvs. beboerlokaler, fælleshuse, foreningslokaler, mødelokaler, lokaler til sommerlejre mv.

Se mere om gældende restriktioner og deres betydning for de almene boligorganisationer på BL’s coronasite, der er opdateret med de seneste ændringer i reglerne.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 03.07.2021 | Sidst opdateret: 03.07.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her