4021 - Lov om beskyttelse af whistleblowere er blevet vedtaget

Lov om beskyttelse af whistleblowere er blevet vedtaget

På trods af tidligere udmeldinger om, at behandlingen af forslaget til lov om beskyttelse af whistleblowere var udsat til efteråret 2021, er der fundet en midlertidig politisk løsning, og whistleblowerloven er derfor endelig vedtaget.

BL har tidligere i BL Informerer nr. 9020 og 3621 informeret om nye regler om whistleblowerordninger og en mulig fælles ordning for den almene sektor.

Den nye lov om beskyttelse af whistleblowere indebærer, at arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte skal etablere en whistleblowerordning. Virksomheder med flere end 249 ansatte skal senest den 21. december 2021 have etableret en intern whistleblowerordning, mens virksomheder med 50-249 ansatte skal opfylde kravet senest den 17. december 2023.

BL kan oplyse, at Landsbyggefonden netop nu er i gang med at etablere en ordning, som de almene boligorganisationer og administrationsorganisationer kan tilslutte sig

En samlet whistleblowerordning for den almene sektor søges etableret i en kosteffektiv og praktisk form, hvor eventuelle indberetninger tilgår et uafhængigt firma, der herefter inddrager den pågældende organisation.

Landsbyggefonden planlægger at udbyde ordningen, således at IT-platformen og den grundlæggende håndtering betales af fonden, mens hjælp til mere detaljeret sagsbehandling må udredes af den berørte boligorganisation.

Der henvises til LBF Orienterer nr. 869 af 25. juni og til Landsbyggefonden for nærmere information om ordningen.

De særlige udfordringer omkring lovforslaget og den midlertidige politiske løsning har Dansk Erhverv redegjort nærmere for i deres nyhedsskrivelse af 24. juni 2021.


Med venlig hilsen


Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

 

Oprettelse: 28.06.2021 | Sidst opdateret: 08.09.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her