3921 - Regler for tidligere hårde ghettoområder omfattet af en udviklingsplan

Regler for tidligere hårde ghettoområder omfattet af en udviklingsplan

Fra den 1. juli 2021 træder en række præciserende regler til parallelsamfundspakken i kraft. Reglerne giver klarhed over, hvilke tiltag der fortsat kan anvendes for et boligområde omfattet af en udviklingsplan, selvom det ikke længere opfylder betingelserne for at være et hårdt ghettoområde.

Ændringer fremgår af lovforslaget L 194, der er blevet vedtaget og medfører en ændring af lov om almene boliger, lov om leje af almene boliger og lov om leje.

Baggrunden for reglerne
Reglerne er kommet i kølvandet på offentliggørelsen af den seneste ghettoliste den 1. december 2020, hvor flere boligområder er røget af listen.

De nuværende regler fra parallelsamfundspakken regulerer ikke præcist, hvad der gælder, når et hårdt ghettoområde omfattet af en udviklingsplan ikke længere opfylder kriterierne for at være et hårdt ghettoområde.

Formålet med lovændringerne er derfor at give klar hjemmel til, at et boligområde fortsat kan anvende visse særlige regler for at udmønte en udviklingsplans mål, selvom boligområdet ikke længere opfylder betingelserne for at være et hårdt ghettoområde, et ghettoområde eller et udsat boligområde.

Regler, der fortsat kan anvendes
Ændringerne gælder for både fælles udviklingsplaner og kommunale udviklingsplaner, og de omhandler både udlejningsregler og andre regler.

Følgende regler i lov om almene boliger vil fortsat kunne anvendes for boligområder omfattet af en udviklingsplan, indtil udviklingsplanen er gennemført:

 • Ommærkning af familieboliger på mellem 50-65 m2 til ungdomsboliger (§ 4, stk. 1, nr. 11)
 • Nettoprovenu som ommærkningsbidrag fra afhændelse af almene boliger (§ 20, stk. 6)
 • Afhændelse af almene boliger ved væsentlige boligsociale udfordringer i et boligområde (§ 27, stk. 3, nr. 3)
 • Pligt til opsigelse ved salg efter lab § 27, stk. 3, nr. 3 (§ 27, stk. 4)
 • Frafald af tillægskøbesum (§ 27 b, stk. 2)
 • Kommunal fastsættelse af kriterier for udlejning af boliger beliggende i et udsat boligområde ved salg til private købere (§ 27 c)
 • Nedrivning af almene boliger ved væsentlige boligsociale udfordringer i boligområdet (§ 28, stk. 3, nr. 3)
 • Overførelse af nettoprovenu ved salg til dispositionsfonden (§ 28, stk. 6, 2. pkt.)
 • Ydelsesstøtte fra Landsdispositionsfonden til finansiering af f.eks. ekstraordinære udbedringsarbejde, tilgængelighed, ombygning og sammenlægning mv. (§ 91, stk. 4, 1. og 2. pkt.)
 • Dækning af andel af tomgangsleje i forbindelse med genhusninger (§ 91 a, stk. 2, 2. pkt.)
 • Tilsagn om tilskud til infrastrukturændringer fra LBF (§ 91 b, stk. 1, 1. pkt.)
 • Støtte fra LBF til nedrivning af almene boliger med en årlig ramme på 60 mio. kr. (§ 92, stk. 2, 2. pkt.)
 • Betingelse om reduktion af almene familieboliger for støtte til nedrivning i helhedsplan i overensstemmelse med udviklingsplan for boligområdet (§ 96, stk. 3)
 • Kommunalbestyrelsens påbud om iværksættelse af indsatser i udsatte boligområder (§ 165 a)

 

Følgende regler i lov om almene boliger gælder for boligområder omfattet af en udviklingsplan, indtil udviklingsplanen er gennemført, eller indtil boligområdet i fire på hinanden følgende år ikke opfylder betingelserne for at være et udsat boligområde eller hårdt ghettoområde:

 • Afvisning af boligsøgende, der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, og som ikke allerede har en bolig i afdelingen (§ 51 c)
 • Forbud mod kommunal anvisning af visse boligsøgende i boligområdet (§ 59, stk. 6 og 7)


Følgende regler i lov om leje af almene boliger gælder for boligområder omfattet af en udviklingsplan, indtil udviklingsplanen er gennemført:

 • Opsigelse af lejeaftaler for boliger omfattet af en udviklingsplan (§ 85, stk. 1, nr. 2)
 • Pligt til genhusning af beboere (§ 86, stk. 1, 3. pkt.)

 

Følgende regler i lov om leje gælder for boligområder omfattet af en udviklingsplan, indtil udviklingsplanen er gennemført:

 

 • Ingen tilbudspligt til lejere ved salg af almene boliger i boligområder omfattet af en udviklingsplan. Tilbudspligten gælder først igen, når boligområdet har gennemført udviklingsplanen (§ 100, stk. 4, 2. pkt.)

 

Ændring af udlejningsbekendtgørelsen på vej

Indenrigs- og Boligministeriet har oplyst, at der i forlængelse af lovændringen vil ske følgende ændring i udlejningsbekendtgørelsen:

 • Straffeattester i forbindelse med udlejning af boliger i et boligområde, som er omfattet af en udviklingsplan, men som ikke længere er et udsat boligområde, vil fortsat kunne kræves udleveret ved udlejning.
 • Boligorganisationen kan beslutte at optage lejere under 65 år på oprykningsventelisten til en bolig i et boligområde omfattet af en udviklingsplan.

 

Oversigt over særlige regler

BL har tidligere udarbejdet en oversigt over reglerne, der gælder særlige for udsatte områder, ghettoområder og hårde ghettoområder. Oversigten er under opdatering i overensstemmelse med de nye regler.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 24.06.2021 | Sidst opdateret: 08.09.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her