3721 - Aftale om yderligere udfasning af restriktioner og forlængelse af midlertidige regler på boligområdet

Aftale om yderligere udfasning af restriktioner og forlængelse af midlertidige regler på boligområdet

Fredag den 11. juni 2021 lempes det lille forsamlingsforbud efter planen, så det bliver muligt at være op til 100 indendørs, mens det udendørs forsamlingsforbud afskaffes. Pr. 1. juli ændres det indendørs forsamlingsforbud yderligere til 250 personer. Desuden begynder restriktionerne nu at blive ophævet – fra den 11. juni og frem mod efteråret.

Der er indgået en politisk aftale om yderligere udfasning af coronarestriktionerne. Den politiske aftale er meldt ud af Justitsministeriet, men det juridiske grundlag er endnu ikke på plads – ændringer af de gældende bekendtgørelser er på vej, og BL’s coronasite opdateres, så snart dette juridiske grundlag foreligger.

Status pr. 11. juni 2021 er overordnet:

Forsamlingsforbud
Det lille forsamlingsforbud udfases efter følgende plan:

Pr. 11. juni 2021:             100 personer indendørs – udendørs forsamlingsforbud afskaffes
Pr. 1. juli 2021:                250 personer indendørs
Pr. 1. august 2021:           Indendørs forsamlingsforbud afskaffes

Selvom det lille forsamlingsforbud afskaffes, gælder der dog fortsat en øvre grænse for forsamlinger både indendørs og udendørs (det store forsamlingsforbud). Det er således alene tilladt at forsamles op til 500 personer samme sted indtil udgangen af august.

Der gælder dog både undtagelser og helt særlige ordninger og regler, hvor det er muligt at forsamles flere både indendørs og udendørs – Folketinget, private boliger og arbejdspladser er f.eks. undtaget, men der gælder helt særlige ordninger for bl.a. loppemarkeder, messer, udendørs motionsevents, festivaler, koncerter, sportsarrangementer, møder og konferencer.

Møder og konferencer
De særskilte regler for konferencer og møder blev indført med genåbningen den 6. maj. Disse gælder også for møder i det almene beboerdemokrati og gælder til og med august 2021.

Pr. 14. juni 2021 er der ikke længere en grænse for antal deltagere ved møder og konferencer.

Se mere om afholdelse af møder i det almene beboerdemokrati i BL informerer nr. 3121.

Cafeer og restauranter mv.
På serveringssteder mv., hvor gæsterne i det væsentligste sidder ned, ophæves krav til areal og afstand i juli måned (der er dog ikke klart angivet hvornår i den politiske aftale, men det vil fremgå klart af lovgivningen, når den rettes til). Der sker desuden udvidelse af åbningstider pr. 11. juni og 15. juli.

Beboercafeer i almene boligafdelinger er omfattet af samme vilkår.

Arealkrav og krav om skiltning, indretning mv.
Pr. 1. august sker en generel lempelse af arealkravet til 2 m2 pr. person, og pr. 1. september gælder der ikke længere arealkrav. Arealkrav følger den generelle anbefaling om mindst 1 meters afstand, som pt. forventes at blive fjernet med udgangen af august.

Krav om skiltning, indretning af lokaler, adgang til håndsprit mv. forventes også at blive ophævet pr. 1. september.

Mundbind/visir
Pr. 14. juni 2021 gælder der ikke længere krav om mundbind – dog skal der frem til den 1. september 2021 anvendes mundbind i den kollektive trafik, når man ikke sidder ned.

Myndighederne anbefaler dog, at der anvendes mundbind, hvis man har symptomer på smitte og er nødt til at bryde sin selvisolation og bevæge sig ud blandt andre mennesker.

Coronapas
Pr. 14. juni 2021 begynder en udfasning af coronapasset. Fra denne dato gælder der ikke længere krav om coronapas for bl.a. biblioteker og fritids- og foreningsaktiviteter.

Indtil den 1. august 2021 skal der anvendes coronapas bl.a. ved indendørs idrætsaktiviteter, loppemarkeder, møder og konferencer, udendørs motionsevent mv.

Indtil den 1. september 2021 skal der anvendes coronapas på serveringssteder, fitness, sommerlejre, indendørs arrangementer med siddende publikum, liberale serviceerhverv med tæt fysisk kontakt mv.

Indtil den 1. oktober 2021 skal der anvendes coronapas for natklubber, indendørs stående arrangementer og udendørs arrangementer med siddende publikum med over 2.000 tilskuere.

Pr. 1. juli er gyldigheden af PCR-tests fastsat til 96 timer (i stedet for 72 timer).

Myndighederne arbejder på, at der etableres en dokumentationsordning for personer, der er undtaget fra test og dermed kravet om coronatest.  Det er endnu uvist, hvordan ordningen skal fungere.


Fremmøder på arbejdspladser
Pr. 21. maj 2021 skete en gradvis ændring i anbefalingerne omkring hjemmearbejde.

Pr. 14. juni 2021 anbefales det således, at højst 50 % af medarbejdere møder fysisk på arbejde, dog altid med adgang til fremmøde for mindst 50 medarbejdere.

Pr. 1. august 2021 kan alle møde ind på arbejdspladsen - med forventning fra myndighederne om at flere arbejdspladser gør brug af muligheden for hjemmearbejde.

Indtil 1. september 2021 opfordrer myndighederne til, at medarbejderne ved fysisk fremmøde lader sig teste to gange ugentligt. Opfordringen gælder dog ikke for personer, der tidligere har været smittet eller har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik.

Generelle råd om smitteforebyggelse
Myndighederne understreger, at de generelle anbefalinger for at undgå smitte fortsat gælder.

Det betyder, at det fortsat er vigtigt at følge sundhedsstyrelsen 6 generelle råd:

  1. Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter. Undgå håndtryk, kindkys og kram.
  2. Gå i selvisolation og bliv testet med en PCR-test ved symptomer.
  3. Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen indendørs.
  4. Host eller nys i ærmet.
  5. Vask hænder tit eller brug håndsprit.
  6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved.


Rådene vil blive tilrettet over tid.

Forlængelse af de midlertidige regler på boligområdet
De midlertidige regler på boligområdet er endnu en gang blevet forlænget. Reglerne udløber egentlig den 13. juni 2021, men er nu forlænget.

Reglerne indeholder fravigelser af de gældende regler for almene boligorganisationer m.v. for at tage højde for konsekvenserne af forsamlingsforbud og coronarestriktioner.

Der er ikke aktuelt sket ændringer i de midlertidige regler, der fremgår af bekendtgørelsen om fravigelse af regler på boligområdet som følge af COVID-19. Der er alene tale om, at reglerne er forlænget, foreløbigt i fire uger til og med den 11. juli 2021.

Svar på spørgsmål
BL’s coronasite opdateres hurtigst muligt efter lovgivningen falder på plads. Nærmere detaljer om reglernes betydning for almene boligorganisationer og -afdelinger vil således fremgå af coronasitet inden længe.

Er der spørgsmål, der ikke besvares på coronasitet, kan disse sendes til BL’s coronahotline på corona@bl.dk.

 

Med venlig hilsen


Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 11.06.2021 | Sidst opdateret: 08.09.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her