3521 - Invitation til webinar - Introduktion til at finde løn- og fraværsstatistik for den almene boligsektor i Netstat

Invitation til webinar - Introduktion til at finde løn- og fraværsstatistik for den almene boligsektor i Netstat

BL og Dansk Erhverv indbyder medlemmerne til webinar, hvor der gives en introduktion til statistikværktøjet Netstat, der kan vise relevant løn- og fraværsstatistik for organisationernes medarbejdere.

Webinaret henvender sig til personaleansvarlige, ledere eller HR-medarbejdere, som gerne vil bruge løn- og fraværsstatistik til at kvalificere beslutninger om aflønning og indsatser om sygefravær.

På webinaret sættes fokus på:

  • Hvordan du finder og udvælger relevant løn- og fraværsstatistik.
  • Hvordan du kan sammenligne statistik for din egen boligorganisation med andre boligorganisationer og med andre dele af den private sektor.
  • Tips, tricks og særlige faldgruber, som du skal være opmærksom på, når du anvender Netstat.

Webinaret afholdes af fagchef for lønstatistik og lønsystemer Martin Jeppesen, Dansk Erhverv.

Webinaret vil være dialogbaseret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Tidspunkt
Tirsdag den 1. juni 2021 eller mandag den 7. juni 2021 – begge dage fra kl. 10.00 til kl. 12.00.

Tilmelding
Tilmelding skal ske til sekretær Hanne Paans på hpa@danskerhverv.dk.

Frist for tilmelding er den 31. maj 2021.

Når du er tilmeldt, vil du modtage en invitation til webinaret via Outlook.Med venlig hilsen

Bent Madsen

 

Søger du bolig? - Klik her