3421 - Genåbningsplan pr. 21. maj 2021

Genåbningsplan pr. 21. maj 2021

Fredag den 21. maj 2021 lempes forsamlingsforbuddet, så det bliver muligt at være op til 50 personer forsamlet indendørs og 100 personer udendørs. Samtidig åbnes der op for de aktiviteter mv., der ikke har været en del af de tidligere genåbningsfaser. Alle lokaliteter og lokaler – med undtagelse af nattelivet – åbner således fredag den 21. maj med de restriktioner og retningslinjer, der gælder for et givent område.

Der er indgået en politisk aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021. Den tidligere aftale om udfasning af det lille forsamlingsforbud gælder fortsat.

Den politiske aftale er meldt ud af Justitsministeriet, men det juridiske grundlag er endnu ikke på plads – ændringer af de gældende bekendtgørelser er på vej, og BL’s coronasite opdateres, så snart dette juridiske grundlag foreligger.

Status pr. 21. maj 2021 er overordnet følgende:

Forsamlingsforbud
Det lille forsamlingsforbud lempes/udfases fortsat efter følgende plan, hvis smittesituationen tillader det:

Pr. 21. maj 2021:             50 personer indendørs og 100 personer udendørs

Pr. 11. juni 2021:             100 personer indendørs

Pr. 1. august 2021:           Det lille forsamlingsforbud afskaffes

Selvom det lille forsamlingsforbud udfases og afskaffes, så gælder det store forsamlingsforbud fortsat og har en grænse på maksimalt 500 personer til og med 31. august 2021.

Der gælder dog undtagelser til forsamlingsforbud for bl.a. teatre, biografer, loppemarkeder samt udendørs motionsevents, festivaler, koncerter og sportsarrangementer.

Der gælder helt særskilte regler for konferencer og møder, som blev indført med genåbningen den 6. maj. Der ændres ikke på disse regler i denne genåbningsfase. Se mere herom i BL info nr. 3121 om aktuel afholdelse af møder i det almene beboerdemokrati.

Idræt- og foreningsaktiviteter
For personer mellem 18 år og 70 år åbnes der op for kontaktsport som f.eks. pardans, kampsport, håndbold. Der åbnes også op for sangaktiviteter.

Der kommer særlige retningslinjer for bl.a. udendørs motionsarrangementer og markeder, herunder loppemarkeder.

For almene boligorganisationer betyder det, at der kan arrangeres både flere indendørs og udendørs aktiviteter.

Anbefalinger om hjemmearbejde
Fra 21. maj sker en gradvis ændring i anbefalingerne omkring hjemmearbejde – efter følgende plan:

21. maj 2021: 
20 pct. fysisk fremmøde

24. juni/når alle +50 har fået første vaccinestik: 
50 pct. fysisk fremmøde, dog altid adgang til fremmøde for mindst 50 medarbejdere.

1. august 2021:

100 pct. fysisk fremmøde (med forventning om at flere arbejdspladser gør brug af muligheden for hjemmearbejde.

Coronapas og mundbind
Forudsætninger for yderligere genåbning er bl.a. at der anvendes coronapas og mundbind. Den politiske aftale indebærer dog, at der en plan på vej for udfasning af både coronapas og mundbind – planen bliver fremlagt i begyndelsen af juni.

Den 21. maj lempes reglerne om coronopas, således første vaccinationsstik kan udgøre gyldig dokumentation (som udgangspunkt 14 dage efter første stik). Der indføres også mulighed for, at biblioteker og frivillige foreninger som fx idrætsforeninger blot udfører stikprøvekontrol af coronapas fremfor at kontrollere coronapas hos alle besøgende/deltagere.

Genåbningsfaser
Næste fase af genåbningsplanen sker den 14. juni 2021, hvor undtagelser og restriktioner ændres for visse aktiviteter – og 1. august sker yderligere udfasning.

Svar på spørgsmål
BL’s coronasite opdateres hurtigst muligt efter lovgivningen falder på plads. Nærmere detaljer om reglernes betydning for almene boligorganisationer og -afdelinger vil således fremgå af coronasitet inden længe.

Er der spørgsmål, der ikke besvares på coronasitet, kan disse sendes til BL’s coronahotline på corona@bl.dk.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 19.05.2021 | Sidst opdateret: 19.05.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her