3221 - Forlængelse af de midlertidige regler på boligområdet som følge af Covid-19

Forlængelse af de midlertidige regler på boligområdet som følge af Covid-19

De midlertidige regler på boligområdet er endnu en gang blevet forlænget. Reglerne udløber egentlig den 16. maj 2021, men er nu forlænget til og med den 13. juni 2021. Reglerne indeholder fravigelser af de gældende regler for almene boligorganisationer m.v. for at tage højde for konsekvenserne af forsamlingsforbud og coronarestriktioner.

Der er ikke aktuelt sket ændringer i de midlertidige regler, der fremgår af bekendtgørelsen om fravigelse af regler på boligområdet som følge af covid-19. Der er alene tale om, at reglerne er forlænget, foreløbigt i fire uger til og med den 13. juni 2021.

Almene boligorganisationer har således stadig mulighed for at udskyde eller aflyse et afdelingsmøde samt udskyde et repræsentantskabsmøde og en generalforsamling, hvis organisationen vurderer, at det konkret ikke er muligt at afholde det pågældende møde. Der gælder også fortsat regler om, at organisationen kan beslutte at sende emner i urafstemning i afdelingen eller afholde møder digitalt.

Udgangspunkter er dog, at det er muligt at afholde møderne fysisk nu, hvor der er gælder særlige regler for afholdelse af møder, som omtalt i BL informerer nr. 3121.

Forlængelsen af de midlertidige regler betyder, at der ved afholdelse af møder fortsat er regler om tilmelding, brug af fuldmagt mv.

BL’s coronasite under ”Generelt om de midlertidige regler på boligområdet” findes den gældende bekendtgørelse og de skrivelser, som ministeriet har sendt med ud, når der er sket ændringer i de midlertidige regler. Nærmere om de midlertidige regler og brugen heraf findes under de forskellige spørgsmål og svar på sitet.

Spørgsmål kan som altid rettes til BL’s særlige coronahotline på corona@bl.dk.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 12.05.2021 | Sidst opdateret: 08.09.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her