3121 - Aktuel afholdelse af møder i beboerdemokratiet i denne coronatid

Aktuel afholdelse af møder i beboerdemokratiet i denne coronatid

Der er mange boligorganisationer, der lige nu planlægger afholdelse af bl.a. afdelingsmøder, og det giver anledning til mange spørgsmål omkring forsamlingsforbuddet og praktiske forhold omkring møderne, herunder brug af mundbind og coronapas. På BL’s coronasite er informationerne opdateret, men for at imødekomme de mange spørgsmål er her en status på, hvordan boligorganisationer aktuelt kan afholde møder.

Den aktuelle status på forsamlingsforbuddet er, at der højst må forsamles 25 personer indendørs og 75 udendørs – men der er indført helt særlige regler for konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål med op til 1.000 deltagere.

Særlige regler for møder
De særlige regler for møder gælder for rigtig mange typer af møder, herunder kongresser, private virksomheders konferencer, foreningsrelaterede arrangementer som generalforsamlinger, foredrag, kurser, undervisning, borgermøder og lignende.

Reglerne gælder således også de almene boligorganisationers afdelingsmøder, repræsentantskabsmøder, generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, beboerorienteringsmøder mv.

Reglerne om møder gælder uanset antallet af deltagere (dog maks. 1.000 personer).

Der stilles følgende krav til afholdelse af sådanne møder:

 • Deltagerne skal i det væsentligste sidde ned
  Det betyder, at deltagerne sidder på faste pladser, men der ses ikke at være krav om at man skal sidde i teateropstilling (næsen samme vej).

 • Deltagerne skal inddeles i sektioner af maks. 500 personer

 • Arealkravet er som udgangspunkt 4m2 deltager (lokalet målt fra væg til væg), dog kan man nøjes med 2m2 pr. deltager, fordi der er tale om et siddende arrangement.

 • Afstandskrav er som udgangspunkt mindst ét tomt sæde mellem hver deltager - hvis den tomme plads ikke udgør en hel 1 meter, skal der være særlige smitteforebyggende tiltag (øget adgang til vand og sæbe eller sprit, tilstrækkelig ventilation i lokalet og muligt at holde afstand i øvrigt og hvad der ellers kan gøres for at nedbringe smitterisikoen).

 • Mundbind skal bæres af alle tilstedeværende – både beboere og ansatte (se mere på BL’s coronasite under ”Mundbind – hvor og hvordan”).

 • Gyldigt coronapas skal forevises ved ankomst (se mere på BL’s coronasite under ”Coronapas – hvornår er det nødvendigt”).

 • Opsætning af informationsmateriale i eller ved mødelokalerne:
  - om at personer der har symptomer på covid-19 skal isolere sig hjemme og nærmere om god hygiejne og adfærd (Sundhedsstyrelsen materiale)
  - om krav om brug af mundbind og coronapas samt muligheden for at blive bortvist/afvist ved manglende overholdelse af krav.

Ved møder med mere end 500 deltagere gælder yderligere krav:

 • Hver enkelt sektion skal have egne ind- og udgange samt egne servicefaciliteter (toilet, garderobe, servering etc.) – og deltagerne fra én sektion må ikke få adgang til en anden sektion.

 • Boligorganisationen skal udarbejde en sundhedsplan for afvikling af mødet – planen skal indeholde en beskrivelse af de iværksatte tiltag og udarbejdes 14 dage før mødets afholdelse. Politiet stiller en skabelon til rådighed, der kan anvendes til udarbejdelse af sundhedsplanen.


For almene boligorganisationer betyder det, at der under iagttagelse af disse krav kan afholdes fysiske møder som f.eks. afdelingsmøder.

Der skal indkaldes til møder i beboerdemokratiet efter de sædvanlige regler herom.

Reglerne om afholdelse af møder mv. fremgår af denne bekendtgørelse, særligt § 3 og kapitel 2, 3 og 4.

Midlertidige regler på boligområdet
De midlertidige regler på boligområder, der giver muligheder for at fravige gældende regler, hvor forsamlingsforbuddet gør det det umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt at følge reglerne på området, gælder fortsat.

Det betyder bl.a., at de midlertidige regler omkring brug af fuldmagt på afdelingsmøder fortsat gælder, og hvis der f.eks. sker lokale nedlukninger på grund af coronasmitte, kan planlagte afdelingsmøder udskydes eller aflyses.

Det forventes, at de midlertidige regler forlænges, så de også gælder efter den 16. maj 2021, hvor de er planlagt til at udløbe. BL orienterer herom snarest muligt.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 11.05.2021 | Sidst opdateret: 08.09.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her