2921 - Genåbningsplan pr. 6. maj 2021 – der kan igen afholdes større møder i beboerdemokratiet

Genåbningsplan pr. 6. maj 2021 – der kan igen afholdes større møder i beboerdemokratiet

Torsdag den 6. maj 2021 lempes forsamlingsforbuddet, så det bliver muligt at være op til 25 personer forsamlet indendørs og 75 personer udendørs. Samtidig åbnes der op for idrætsaktiviteter for voksne, afholdelse af konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglig formål, kulturaktiviteter mv.

Der er indgået en politisk aftale om at genåbne yderligere, og den tidligere aftale om udfasning af det lille forsamlingsforbud gælder fortsat. Den politiske aftale er meldt ud af Justitsministeriet, men det juridiske grundlag er endnu ikke på plads – ændringer af de gældende bekendtgørelser er på vej.

Status er pt. følgende:

Forsamlingsforbud
Det lille forsamlingsforbud lempes/udfases fortsat efter følgende plan, hvis smittesituationen tillader det:

Pr. 6. maj 2021:               25 personer indendørs og 75 personer udendørs
Pr. 21. maj 2021:             50 personer indendørs og 100 personer udendørs
Pr. 11. juni 2021:             100 personer indendørs
Pr. 1. august 2021:          Det lille forsamlingsforbud afskaffes

Selvom det lille forsamlingsforbud udfases og afskaffes, så gælder det store forsamlingsforbud fortsat og har en grænse på maksimalt 500 personer til og med 31. august 2021.

Der er dog pr. 6. maj 2021 undtagelser i forhold til større forsamlinger, herunder bl.a. for teatre, biografer samt konferencer og møder. Der vil følge flere undtagelser i maj og juni for bl.a. messer og festivaler, og gældende undtagelser vil blive justeret.

Konferencer og møder
Pr. 6. maj 2021 kan der afholdes konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål med op til 1.000 deltagere. Der stilles bl.a. krav om, at deltagerne i det væsentligste sidder ned i sektioner af 500 personer med en meters mellemrum (en tom stol), at der forevises coronapas og bæres mundbind. Der gælder desuden arealkrav, og ved mere end 500 deltagere er der også krav om en sundhedsplan.

For almene boligorganisationer betyder det, at der nu med iagttagelse af disse krav kan afholdes fysiske møder som afdelingsmøder, repræsentantskabsmøder, generalforsamlinger mv. Der skal indkaldes til disse møder efter de sædvanlige regler.

Cafeer og restauranter mv.
Der er tidligere genåbnet for udendørs servering uden coronapas og for indendørs servering med coronapas med særlige afstandskrav. Pr. 6. maj 2021 gælder der ikke længere krav om bordreservation.

For almene boligorganisationer betyder det, at beboercafeer mv. kan holde åbent på samme vilkår.

Idræt- og foreningsaktiviteter
For børn og unge under 18 år åbnes der op for al indendørs idræt – både i organiseret og i ikke-organiseret regi. Der må forsamles op til 25 personer uden krav om coronapas.

For ældre over 70 år åbnes op for indendørs idræt – både i organiseret regi og ikke-organiseret regi. Der må forsamles op til 25 personer med krav om coronapas.

For personer mellem 18 år og 70 år åbnes der op for ikke-kontaktsport. Der må forsamles op til 25 personer med krav om coronapas.

For almene boligorganisationer betyder det, at der kan arrangeres indendørs idrætsaktiviteter indenfor de nævnte rammer.

Private arrangementer i beboerlokaler
Det fremgår af den politiske aftale, at serveringssteder, lejede festlokaler, private gildesale, forsamlingshuset mv. kan holde åbent efter kl. 23, hvis der er tale om private arrangementer som f.eks. bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og lignede. Det er et krav, at deltagerne kender hinanden, og at det kun er deltagerne, der har adgang til lokalet.

Beboerlokaler i de almene boligafdelinger kan således anvendes af beboerne til private arrangementer under disse forudsætninger.

Hvis brugen af lokalet kan sidestilles med et serveringssted, vil der også være krav om coronapas og særlige afstandskrav. Se nærmere herom på BL’s corona-site.

Midlertidige regler på boligområdet
De midlertidige regler på boligområdet gælder forsat - foreløbigt frem til og med den 16. maj 2021.

For almene boligorganisationer betyder det blandt andet, at det fortsat er muligt at udskyde repræsentantskabsmøder eller generalforsamlinger og at udskyde eller aflyse afdelingsmøder, hvis afholdelse ikke er mulig f.eks. på grund lokale nedlukninger af sogne som følge af smitte. Det er i sådanne tilfælde fortsat muligt i stedet af afholde digitale møder.

I det omfang det er muligt at afholde møderne gælder der fortsat særlige midlertidige regler, herunder regler om at beboerne kan anvende fuldmagt.

Anbefalinger om hjemmearbejde
Der er ikke ændret i anbefalingerne omkring hjemmearbejde. Der er politiske drøftelser og en plan på vej for en gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser. Planen vil gælde fra den 21. maj 2021.

BL’s coronasite
BL’s coronasite er under opdatering, og detaljer omkring genåbningen vil kunne findes på coronasitet, så snart lovgivningen rettes til i overensstemmelse med overstående hen over de kommende dage.

Nærmere spørgsmål kan sendes til BL’s coronahotline på corona@bl.dk.


Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 04.05.2021 | Sidst opdateret: 04.05.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her