2721 - Ny grøn tilskudspulje på fjernvarmefronten

Ny grøn tilskudspulje på fjernvarmefronten

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse, som hvor der er mulighed for at søge om tilskud til etablering af eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme. Ansøgning om tilsagn til tilskud skal sendes til Energistyrelsen inden den 1. maj 2021.

Tilsagn om tilskud
Det er fjernvarmeselskaberne, der er støtteberettigede, men ordningen er også relevant for de almene boligorganisationer, der har et lokalt kraftvarmeværk (grundbeløbsværk) i deres blokvarmecentral. Det er dog en forudsætning, at der er tale om et kollektivt varmeforsyningsanlæg til produktion og fremføring af andre brændbare gasarter end naturgas.

Herudover skal betingelserne i bekendtgørelsens § 5 være opfyldt. Disse betingelser gælder for alle ansøgere.

Om ordningen
Der ydes støtte til delvis dækning omkostninger ved investering i og etablering af en kollektiv eldreven varmepumpe.

Det er en forudsætning for tilskud, at den eldrevne varmepumpe producerer fjernvarme, og at den installerede varmepumpe skal fortrænge mindst 50 % fossil produktion af fjernvarmeselskabets samlede varmeproduktion.

Der kan ydes tilskud for op til 15 % af omkostningerne, dog maksimalt 5 mio. kr.

Der kan læses mere om ansøgningsproceduren og puljen på Energistyrelsens hjemmeside.

BL står gerne til rådighed for yderligere spørgsmål vedrørende grundbeløbsværker mv. Eventuelle spørgsmål kan rettes til teknisk konsulent Mikkel Jungshoved på mail mju@bl.dk

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mikkel Jungshoved

Oprettelse: 19.04.2021 | Sidst opdateret: 19.04.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her