2621 - Lempelse af forsamlingsforbud, yderligere genåbning og forlængelse af midlertidige regler

Lempelse af forsamlingsforbud, yderligere genåbning og forlængelse af midlertidige regler

Onsdag den 21. april 2021 lempes forsamlingsforbuddet, så det bliver muligt at være op til 10 personer forsamlet indendørs og 50 personer udendørs. Samtidig åbnes der op for cafeer og restauranter mv., indendørs idræt for ældre samt indendørs idræt, foreningsaktiviteter og musikskoler mv. for børn og unge under 18 år. Samtidig forlænges de midlertidige regler på boligområdet.

Der er indgået en politisk aftale om at genåbne yderligere end det oprindeligt var planen – og der er indgået en aftale om udfasning af det lille forsamlingsforbud, som dog konkret vil afhænge af smittesituationen. Aftalen er meldt ud af Justitsministeriet, men det juridiske grundlag er endnu ikke på plads – ændringer af de gældende bekendtgørelser er på vej.

Aftalen medfører følgende:

Forsamlingsforbud og store forsamlinger/arrangementer
Det lille forsamlingsforbud lempes og udfases efter følgende plan, hvis smittesituationen tillader det:

Pr. 21. april 2021:            10 personer indendørs og 50 personer udendørs

Pr. 6. maj 2021:               25 personer indendørs og 75 personer udendørs

Pr. 21. maj 2021:             50 personer indendørs og 100 personer udendørs

Pr. 11. juni 2021:             100 personer indendørs

Pr. 1. august 2021:           Det lille forsamlingsforbud afskaffes

I det omfang der ikke længere gælder et lille forsamlingsforbud, gælder det store forsamlingsforbud, som indtil videre har en grænse på maksimalt 500 personer.

Det er endnu ikke afklaret, hvornår og hvordan store forsamlinger og arrangementer igen kan afholdes. Der er alene givet mulighed for, at der fra onsdag den 21. april 2021 kan afholdes visse fodboldkampe med deltagelse af højst 500 siddende tilskuere. Der forventes, at eksperter udtaler sig om andre forsamlinger og arrangementer i begyndelse af næste uge (uge 16).

For almene boligorganisationer betyder det, at der kan afholdes fysiske møder som afdelingsmøder, repræsentantskabsmøder, generalforsamlinger, bestyrelsesmøder mv. indenfor rammer af forsamlingsforbuddet. I praksis gælder det således for mindre afdelinger og boligorganisationer.

Fysiske møder i større afdelinger og boligorganisationer afventer en nærmere en udmelding omkring store forsamlinger og arrangementer.

Cafeer og restauranter mv.
Der genåbnes for udendørs servering uden coronapas og for indendørs servering med coronapas,  forudgående bordbestilling samt særlige afstandskrav.

For almene boligorganisationer betyder det, at beboercafeer mv. kan åbne på samme vilkår.

Idræt- og foreningsaktiviteter
For børn og unge under 18 år åbnes op for indendørs idræt i organiseret regi, foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler (dog ikke sangaktiviteter) med et forsamlingsloft på 25 personer uden krav om coronapas.

For ældre over 70 år åbnes op for indendørs idræt i organiseret regi med et forsamlingsloft på 10 personer og krav om coronapas.

For almene boligorganisationer betyder det, at der kan genåbnes for visse indendørs aktiviteter for børn og unge under 18 år, og for organiserede idrætsaktiviteter for ældre over 70 år.

Midlertidige regler på boligområdet
De midlertidige regler på boligområdet vil fortsat gælde. De er foreløbigt forlænget frem til og med den 16. maj 2021.

For almene boligorganisationer betyder det blandt andet, at det fortsat er muligt at udskyde repræsentantskabsmøder eller generalforsamlinger og at udskyde eller aflyse afdelingsmøder, hvis afholdelse ikke er mulig på grund af forsamlingsforbuddet. Det er også fortsat muligt i stedet af afholde digitale møder.

I det omfang det er muligt at afholde møderne gælder der fortsat særlige regler, herunder regler om fuldmagt.

BL’s coronasite
BL’s coronasite er under opdatering, og nærmere detaljer omkring genåbningen vil kunne findes på coronasitet, så snart lovgivningen rettes til i overensstemmelse med overstående hen over de kommende dage.

Nærmere spørgsmål kan sendes til BL’s coronahotline på corona@bl.dk.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 17.04.2021 | Sidst opdateret: 17.04.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her