2521 - Musikvideoer optaget i almene boligafdelinger

Musikvideoer optaget i almene boligafdelinger

Flere almene boligorganisationer oplever en stigende tendens i optagelser af musikvideoer i de almene boligafdelingers områder, der offentliggøres på bl.a. YouTube. BL er blevet spurgt, om boligafdelingerne - som ejere af områderne - har nogen juridiske muligheder for at kræve, at musikvideoerne fjernes fra internettet, hvis de indeholder tekster eller handlinger, der ikke ønskes forbundet med boligområdet, eller der kan sanktioneres eller forebygges på anden vis.

Der er tale om musikvideoer hovedsageligt uploadet på YouTube, som bl.a. indeholder skydevåben, ildspåsættelse, maskerede personer, autentiske politiaktioner og sangtekster med en lyrik, der kan virke som en opfordring til kriminelle handlinger. Indholdet anses for at være banderelateret, og flere af videoerne er udarbejdet af professionelle film- og musikfolk.

I mange af musikvideoerne er det tydeligt, at optagelserne har fundet sted i en almen boligafdeling – f.eks.  ved at boligafdelingens navn fremgår i videoen, eller bygningerne og omgivelserne er nemme at genkende. I flere tilfælde foregår optagelserne i udsatte boligområder, hvilket kan medvirke til en negativ fortælling om almene boligområder.

Juridiske muligheder for at kræve videoer fjernet
BL har med myndighederne (politiet) samt andre interesseorganisationer, drøftet mulighederne for, at boligorganisationerne kan kræve musikvideoerne fjernet fra YouTube.

Krænkelse af ophavsret
Mulighederne inden for de ophavsretlige regler er ganske snævre, da alle som udgangspunkt har ret til at videooptage på områder, der er frit tilgængelige. Dog kan der i de tilfælde, hvor en boligafdeling eller boligorganisation nævnes ved navn i videoen, være tale om en krænkelse efter varemærkelovens § 10. Dette kræver en nærmere ophavsretlig vurdering i det konkrete tilfælde.

Politianmeldelse
Politiet kan vurdere, om der er strafferetlige overtrædelser i videoerne, som kan resultere i, at indholdet skal fjernes. Boligorganisationerne har derfor mulighed for at anmelde musikvideoer til politiet til videre efterforskning. Flere politikredse er i gang med at undersøge, om visse musikvideoer på YouTube er i strid med straffelovens bestemmelser.

YouTube’s eget flagging-system
YouTube kan fjerne videoer fra platformen, hvis indholdet strider imod YouTubes egne retningslinjer. YouTube’s egne retningslinjer hedder ”Community Guidelines”, som er opdelt i flere emner, herunder skadeligt eller farligt indhold, voldeligt indhold eller voldelige kriminelle organisationer.

Som YouTube-bruger kan man  selv anmelde en video ved ”flagging”, hvis man mener, at indholdet krænker YouTubes retningslinjer mv. En bruger på YouTube er gratis af oprette.

Præventiv effekt
BL har også undersøgt mulighederne for at forebygge disse videoer.

Opsigelse eller ophævelse af beboere
Hvis der medvirker beboere, som kan genkendes på videoerne, og som med deres adfærd overtræder reglerne om god skik og orden, så kan der ske opsigelse eller ophævelse af det lejemål, som beboeren bor i. Dette kan have en forebyggende virkning i forhold til beboernes optræden i videoerne.

Det kræver en konkret vurdering af den enkelte video og en identifikation af de medvirkende.

I de videoer, der allerede eksisterer, er det ofte svært at identificere de medvirkende, og en opsigelse eller ophævelse af lejemål ligger således ikke lige for som en mulig løsning.

Kodeks for optagelse af musikvideoer i de almene boligafdelinger
BL er i dialog med brancheforeningen for filminstruktører med henblik på at udarbejde et kodeks. Kodeksets formål skal være at regulere reglerne for, hvad musikvideoer ikke må indeholde, når de optages på et område, som en almen boligorganisation ejer.

Et sådant kodeks er ikke forbundet med juridiske sanktioner, hvis det ikke respekteres – dog har et kodeks en etisk effekt på dem, som det vedrører. Det vil således ikke være velanset og vil give et dårligt renommé, hvis et branchekodeks ikke efterleves.

BL arbejder på, at der udarbejdes et kodeks, som i højere grad kan afværge, at der uploades musikvideoer med det omtalte indhold på YouTube.

Spørgsmål herom kan rettes til juridisk konsulent Caroline Simone Evers eller funktionschef for Boligsocialnet Louise Buch Viftrup.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Caroline Simone Evers

 

Oprettelse: 09.04.2021 | Sidst opdateret: 09.04.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her