2321 - Frist for anmeldelse af LAR-projekter, der ønskes reguleret efter de gamle regler

Frist for anmeldelse af LAR-projekter, der ønskes reguleret efter de gamle regler

Den 1. januar 2021 trådte en ny lov om spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning i kraft.

 

Alle LAR- og klimaprojekter, som er aftalt efter den 1. januar 2021, skal bedømmes efter nye regler for samfundsøkonomisk rentabilitet.

 

Et LAR- eller klimaprojekt aftalt før 1. januar 2021, er kun omfattet af de gamle regler, hvis forsyningssekretariatet inden den 1. januar 2021 har truffet afgørelse om at give tillæg til spildevandsforsyningsselskabets økonomiske ramme, eller hvis projektejeren inden den 1. januar 2021 har foretaget væsentlige irreversible investeringer i projektet.

 

Et LAR- eller klimaprojekt, hvor medfinansieringsaftalen ikke er sat i drift inden den 1. januar 2021, kan kun omfattes af de gamle regler, hvis aftalen anmeldes til Forsyningssekretariatet senest den 15. april 2021.

 

Hvis man som boligorganisation har et igangværende LAR-projekt eller et klimaprojekt, er det således relevant at vurdere, om projektet bedst vurderes efter de nye eller gamle regler om samfundsøkonomisk rentabilitet.

 

Frist for anmeldelse af projekt aftalt inden 1. januar 2021

Vurderes et projekt at være mest rentabelt efter de gamle regler, skal man således være opmærksom på, at der er deadline den 15. april 2021 for anmeldelse af projekter, som man ønsker reguleret efter reglerne for klimatilpasning, økonomiske rammer mv. gældende før 1. januar 2021.


Vurderingen af projektet i forhold til reglerne
Boligorganisationerne, der er involveret i LAR og klimaprojekter, bør sammen med spildevandsselskaberne gennemgå projektet og vurdere det i lyset af det nye og gamle regelsæt.

Har man blot en lille formodning om, at projekterne bedst gennemføres efter reglerne gældende frem til 1. januar 2021, bør man anmelde disse projekter til Forsyningssekretariatet inden 15. april 2021. Det er i praksis spildvandsselskabet, der anmelder projektet.

Det er til enhver tid muligt at ombestemme sig, således at selskabet efter anmeldelse af et projekt alligevel vælger at gennemføre det efter de nye regler.

Man kan læse mere på Forsyningssekretariatets hjemmeside og på DANVA’s hjemmeside.Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Mikkel Jungshoved             

 

 

Oprettelse: 31.03.2021 | Sidst opdateret: 31.03.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her