2221 - Forlængelse af de midlertidige regler på boligområdet

Forsamlingsforbuddet er ændret for udendørs ophold, men indendørs gælder fortsat, at der højst må forsamles 5 personer. De midlertidige regler på boligområde som følge af corona er blevet forlænget til og med den 18. april 2021, og der er som noget nyt samtidig indføjet mulighed for at afholde afdelingsmøder, repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger digitalt.

Forsamlingsforbud
Forsamlingsforbuddet hæves fra mandag den 22. marts 2021 til 10 personer ved udendørs ophold, og for udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer.

Forsamlingsforbuddet er således fortsat 5 personer for indendørs ophold (dog 10 personer på Bornholm) og medfører således fortsat begrænsning i afholdelse af møderne i beboerdemokratiet.

Midlertidige regler på boligområdet – nu med mulighed for digitale møder
Som følge af forsamlingsforbuddet er de midlertidige regler på boligområdet forlænget – og som noget nyt får boligorganisationen nu mulighed for at beslutte, at repræsentantskabsmøder, generalforsamlinger og afdelingsmøder kan afholdes digitalt, hvis der anvendes et IT-system, som kan styre adgang til mødet og afvikling af afstemninger på betryggende måde.

Et betryggende IT-system sikrer, at kun de personer, som skal have adgang til mødet i henhold til vedtægterne, har adgang til mødet, samt at kun de stemmeberettigede kan stemme og kun kan stemme én gang. IT-systemet skal indeholde logning, så det efterfølgende er muligt at revidere forløbet af et møde.

Ved afholdelse af digitale afdelingsmøder er boligorganisationen ikke forpligtigede til at acceptere fuldmagter.

Det er ikke et krav, at der afholdes digitale møder. Det er fortsat muligt at udskyde og aflyse afdelingsmøder og udskyde repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger, så længe møderne ikke kan afholdes på grund af coronasituationen.

Læs mere i Indenrigs- og Boligministeriets skrivelse om forlængelsen og i ændringen til den gældende coronabekendtgørelse, der også findes på BL’s coronasite under ”Generelt om de midlertidige regler på boligområdet”.

Forlængelsen af coronabekendtgørelsen – og den nye mulighed for digitale møder – gælder fra den 22. marts 2021 og indtil videre til og med den 18. april 2021.

BL’s coronasite
Alle spørgsmål og svar på BL’s coronasite holdes hele tiden opdateret, og der kan foruden de nye muligheder læses mere om, hvad forsamlingsforbuddet betyder for bl.a. bestyrelsesmøder og aktiviteter i boligafdelingerne.

Spørgsmål kan som altid rettes til BL’s coronahotline: corona@bl.dk.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

 

 

 

Oprettelse: 21.03.2021 | Sidst opdateret: 08.09.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her