1921 - Afklaring på krav til registrering af tv-overvågning i POLCAMAfklaring på krav til registrering af tv-overvågning i POLCAM


BL har i BL informerer 1321 informeret om pligten til registrering af overvågningskameraet i politiets kameraregister POLCAM.

BL afventede i den forbindelse en uddybende afklaring fra politiet om, hvorvidt overvågningskameraer opsat i f.eks. parkeringskældre og gårdarealer er omfattet af registreringspligten.

Politiet har svaret BL, at overvågningskameraer opsat i aflåste p-kældre og gårdarealer ikke er omfattet af registreringspligten, da området ikke benyttes til almindelig færdsel. Dog er det stadig muligt at registrere kameraet til gavn for politiets efterforskningsarbejde, men dette vil være frivilligt.

Fælles gælder altså, at der ikke er registreringspligt for de kameraer, der filmer områder, hvortil offentligheden ikke har almindelig adgang.

Overvågningskameraer kan godt være omfattet af registreringspligten, selvom de er fysisk placeret på f.eks. et ejendomskontor. Her er det afgørende, om kameraet filmer helt eller delvist på arealer, hvor der er almindelig færdsel/offentlig adgang.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Caroline Simone Evers

Oprettelse: 15.03.2021 | Sidst opdateret: 15.03.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her