1821 - Den årlige verdensmålskortlægning - Vores Bidrag – starter 8. marts

Den årlige verdensmålskortlægning - Vores Bidrag – starter 8. marts

Fra den 8. marts til og med den 30. maj kører indrapporteringen til Vores Bidrag 2021.

I 2020 blev undersøgelsen besvaret af 218 boligorganisationer med tilsammen 311.500 boliger under sig. Det betyder, at mere end halvdelen af den almene boligmasse er repræsenteret i sidste års rapportering. Tusind tak for det flotte deltagerantal.

 

I år håber vi at få endnu flere med. Jo flere besvarelser vi får, jo mere tyngde får rapporteringen og jo bedre kan den bruges til at sætte almene boliger på verdensmålsdagsordenen lokalt og nationalt. Et højt deltagerantal giver også det bedste benchmark af den samlede almene sektors bidrag til verdensmålene, og dermed for de enkelte boligorganisationer at sammenligne sig op mod.

 

Vi inviterer derfor alle boligorganisationer til at deltage, og vi har indarbejdet nogle nyskabelser i årets rapportering, der gør det nemmere for jer at være med. Det kan der læses om nedenfor.

 

BL.dk findes vejledningsmateriale og oversigter over spørgsmålene i undersøgelsen.

  • Den 8. marts 2021 – åbnes for digital indberetning.
  • Den 30. maj 2021 – sidste dag for digital indberetning.

 

Indberetningsperioden er i år rykket og forlænget af hensyn til, at Landsbyggefonden i samme periode indhenter oplysninger til Det Centrale Almene Bygningsregister.

 

Spørgeskemaet 2021

I år er indberetningen gjort enklere. Den samlede mængde af spørgsmål er reduceret fra 41 til 30 spørgsmål, samtidig er kompleksiteten og sværhedsgraden i de tilbageværende spørgsmål reduceret. Fokus er også skærpet, så spørgsmålene koncentrerer sig om færre emner.

 

Vores Bidrag – individuel rapport 2021 – dialog og intern udvikling
Deltagende boligorganisationer kan til efteråret hente deres egen Vores Bidrag rapport, der også vil bære præg af et skærpet fokus. Den individuelle rapport vil stille skarpt på udvalgte emner, og data i rapporten præsenteres på en måde, der understøtter brugen af rapporten som et internt dialogværktøj om verdensmålene i boligorganisationerne.

 

Hvad er Vores Bidrag?
Vores bidrag er en årlig tilbagevendende undersøgelse, som følger udviklingen i de almene boligers bidrag til verdensmålene som samlet branche og som enkelt organisation. Undersøgelsen består af to forbundne spørgeskemaer, et til boligorganisationer og et til administrationsselskaber, som spørger ind til aktiviteter indenfor administration, drift, byggeri og socialt arbejde. De skal besvares af den administrative ledelse eller udvalgte medarbejdere i boligorganisationen eller administrationsselskabet.

 

Få sparring af BL’s medarbejdere

Vi ønsker at gøre indberetningen så effektiv og nem som mulig, hvorfor vi inviterer til, at alle tvivlsspørgsmål vedrørende indberetningen drøftes med de projektansvarlige i BL’s sekretariat så snart de opstår.

 

Spørgsmål kan rettes til Liv Jørgensen: mail. liv@bl.dk / tlf. 3376 2069 eller Kristine Vasiljeva: mail. kva@bl.dk / tlf. 3376 2078

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen, Kristine Vasiljeva og Liv Jørgensen

Oprettelse: 08.03.2021 | Sidst opdateret: 08.03.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her