1521 - Forlængelse af midlertidige regler på boligområdet som følge af coronavirus

Forlængelse af midlertidige regler på boligområdet som følge af coronavirus

Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af covid-19 er nu forlænget til og med 21. marts 2021. De midlertidige regler gælder således uændret – som allerede nævnt i BL Informerer nr. 1421.

Indenrigs- og Boligministeriet har udarbejdet en kort skrivelse om forlængelsen.

Både den gældende bekendtgørelse og ministeriets skrivelse findes på BL’s coronasite under ”Generelt om de midlertidige regler på boligområdet”.

Det betyder, at det bl.a. fortsat er muligt at udskyde og aflyse afdelingsmøder og udskyde repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger, så længe møderne ikke kan afholdes på grund af coronasituationen.

BL er som tidligere nævnt i fortsat tæt dialog med Indenrigs- og Boligministeriet omkring de midlertidige regler, herunder yderligere midlertidige muligheder for at afvikle afdelings- og repræsentantskabsmøder mv. efter den 21. marts 2021, idet forsamlingsforbuddet forventes at give udfordringer for beboerdemokratiets virke noget tid endnu.

Særlig om forbrugsregnskaber
Der er desuden fremsat et lovforslag (L 162), der giver Indenrigs- og Boligministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om forlængelse af fristerne for aflæggelse af forbrugsregnskab for varme, varmt vand m.v. for at forebygge spredning af smitte med covid-19 i forbindelse med aflæsning i lejemålene.

Det forventes, at både loven og den bekendtgørelse, som vil blive udstedt med hjemmel i de foreslåede bemyndigelser, får virkning fra tidspunktet for lovforslagets fremsættelse - det vil sige fra den 10. februar 2021.

BL orienterer nærmere, når der foreligger nyt om forlængelse af disse frister.

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 02.03.2021 | Sidst opdateret: 08.09.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her