1421 - Gradvis genåbning af Danmark pr. 1. marts 2021 – forsamlingsforbud og midlertidige regler på boligområdet

Regeringen har meldt ud, at der pr. 1. marts 2021 vil ske en gradvis genåbning af Danmark. Genåbningen drejer sig om detailhandlen, udendørs fritids-, forenings- og kulturaktiviteter og uddannelsesområdet. Forsamlingsforbuddet ændres på Bornholm og for visse aktiviteter.

Der er en indgået en aftale mellem et flertal af Folketingets om de næste skridt for en gradvis og ansvarlig genåbning af Danmark. Samtidig igangsættes en proces for en strategi for den videre genåbning af på kort og længere sigt. Justitsministeren har udsendt en pressemeddelelse om den nærmere aftale – og der har været afholdt et mindre pressemøde (doorstep) herom kl. 11. Der vil blive afholdt pressemøde med statsministeren senere i dag.

Den umiddelbare udmelding om genåbningen får ikke den store betydning for de almene boligorganisationer, men giver anledning til følgende orientering:

Forsamlingsforbud
Det lille forsamlingsforbud vil fortsat være 5 personer frem til og med den 5. april 2021 – med undtagelse af Bornholm, hvor det bliver 10 personer.

I forhold til de almene boligorganisationer betyder det, at det fortsat ikke er muligt af afholde afdelingsmøder, repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger samt andre møder i beboerdemokratiet med mere end 5 personer (10 personer på Bornholm). Den tidligere undtagelse om, at man måtte forsamles flere personer ved arrangementer med siddende deltagere, gælder ikke længere og ses heller ikke at blive indført foreløbigt.

Der er dog en lempelse i forhold til foreningsaktiviteter, hvor det fra den 1. marts 2021 vil være muligt at deltage op til 25 personer i udendørs forenings- og idrætsaktiviteter.

Midlertidige regler på boligområdet
De midlertidige regler på boligområdet udløber den 28. februar 2021. De vil dog blive forlænget, men dette afventer pt. stadfæstelsen af den nye epidemilov. Indenrigs- og Boligministeriet har meddelt BL, at forlængelsen af reglerne formentlig først vil blive offentliggjort lige op til udløbsdatoen og gælde foreløbigt til og med den 21. marts 2021.

BL er i øvrigt i tæt dialog med Indenrigs- og Boligministeriet omkring de midlertidige regler, herunder yderligere midlertidige muligheder for at afvikle afdelings- og repræsentantskabsmøder mv. efter den 21. marts 2021, idet forsamlingsforbuddet forventes fortsat at give udfordringer for beboerdemokratiets virke.

Ved behov for yderligere information
Ovenstående aftale er endnu ikke udmøntet i lovgivningen, ligesom de midlertidige regler ikke er offentliggjort endnu. BL opdaterer coronasitet, så snart det falder på plads, så det er muligt for de almene boligorganisationer at få det fulde overblik via coronasitet.

Som altid kan der sendes afklarende spørgsmål til vores coronahotline på corona@bl.dk

BL orienterer yderligere, hvis der måtte ske en udvikling eller ændringer i ovenstående.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen  

Oprettelse: 24.02.2021 | Sidst opdateret: 08.09.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her