1321 - Pligt til registrering af overvågningskameraer i POLCAM

Pligt til registrering af overvågningskameraer i POLCAM

Den 15. marts 2021 forventes at være datoen for, hvornår ejere af overvågningskameraer, der filmer på offentligt tilgængelige steder, skal være registreret i POLCAM. Dette har Justitsministeriet meddelt BL. Det betyder, at ejere af overvågningskameraer har 14 dage fra den 15. marts 2021 til at få registreret sine overvågningskameraer.

BL har i BL informerer nr. 4220 orienteret omkring de nye regler for tv-overvågning, der trådte i kraft 1. juli 2020. På daværende tidspunkt var datoen for obligatorisk registrering af overvågningskameraer ikke nærmere fastlagt.

POLCAM
POLCAM er politiets kameraregister, som siden 2017 har virket som et sted for frivillig registrering af overvågningskameraer i Danmark. Kameraregistret hjælper politiet med efterforskning af straffesager, og det er med ændringen af lov om tv-overvågning bestemt, at det skal være obligatorisk for både private og offentlige myndigheder at registrere sine overvågningskameraer i POLCAM. Manglende registrering kan straffes med bøde.

Den digitale løsning er allerede klar
Ejere af overvågningskameraer, herunder almene boligorganisationer, har en frist på 14 dage fra den 15. marts 2021 til at registrere sine overvågningskameraer.

Politiet har dog oplyst, at den digitale løsning er klar, hvorfor registreringen med fordel allerede kan påbegyndes. Politiet har offentliggjort en vejledning til registreringen samt andre spørgsmål/svar, der kan findes på politiets hjemmeside.

Hvem skal registrere?
Pligten til registrering påhviler ejeren af overvågningskameraerne. Det betyder, at en leverandør af tv-overvågning ikke kan registrere på vegne af sine kunder, da registreringen kræver en virksomhedssignatur for at logge ind i POLCAM.

Hvilke kameraer er omfattet af pligtregistreringen?
Kameraer, der overvåger gade, vej, plads eller lignende, og som overvåger områder med almindelig færdsel, skal registreres i POLCAM. BL afventer i øjeblikket en endelig tilbagemelding fra politiet om vaskerier, parkeringskældre, indhegnede gårde mv. i almene boligafdelinger betragtes som områder med almindelig færdsel. BL vil orientere, når der er en afklaring herpå.

Datatilsynets vejledning om udlevering af oplysninger til politiet
Datatilsynet har udarbejdet en vejledning om udlevering af personoplysninger til politiet, som BL anbefaler at læse.

Justitsministeriet har for nyligt udsendt en høring over bekendtgørelsen, som skal fastsætte tidspunktet for ikrafttrædelsen af reglerne. Da ikrafttrædelsesdatoen endnu ikke er endelig, anbefaler BL at følge politiets hjemmeside for løbende orientering.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Caroline Simone Evers

Oprettelse: 23.02.2021 | Sidst opdateret: 23.02.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her