1221 - BL indgår samarbejde med BBC om kortfilm om den almene boligmodel

BL indgår samarbejde med BBC om kortfilm om den almene boligmodel

BBC, Storbritanniens nationale public service-udbyder af radio og tv, har planlagt at lave en række kortfilm om affordable housing på tværs af EU. Idéen er opstået i dialog med Housing Europe, hvorfor BBC er i dialog med boligorganisationer i hele Europa.

Housing Europe vil bruge filmene til den politiske interessevaretagelse over for Europa Parlamentet og til en række Housing Europe events i 2022 og 2023. Læs mere her.

I den forbindelse har BBC rakt ud til flere boligorganisationer i Danmark ligesom de også har kontaktet BL. På nuværende tidspunkt har BBC oplyst, at de er i dialog om 18 film om affordable housing med diverse boligorganisationer i Europa. I det lys vurderes det væsentligt, at den danske almene boligmodel også repræsenteres. Der følger en egenbetaling til produktionsomkostningerne på filmen, og derfor har BL indgået aftale med BBC om én film, der forklarer den almene boligmodel i Danmark på vegne af hele sektoren.

Samarbejdet med BBC er på nuværende tidspunkt stadig i opstartsfasen, men forventningen er, at filmen også vil kunne blive brugt i forbindelse med hjemlige sammenhænge, fx Kommunalvalget 2021 og Almene Boligdage i 2023. Vi har desuden aftalt med BBC, at filmen bliver stillet til fri rådighed for boligorganisationerne efter dens lancering og at den bliver på dansk.

Bliver I kontaktet af BBC, eller har I aftaler med BBC om at drøfte evt. samarbejde, er I derfor velkomne til at henvise til ovenstående aftale mellem BBC og BL, ligesom vi meget gerne hører om det, hvis I har aftalt samarbejde med BBC om en film.

Ved spørgsmål til ovenstående eller interesse i at høre mere kan I kontakte afdelingsleder og PA-chef Natalia Anna Rogaczewska (nro@bl.dk)

 

Med venlig hilsen

 

Natalia Anna Rogaczewska / Bent Madsen

 

Søger du bolig? - Klik her