1121 - Projekter for 28 millioner ansøgt i pulje til bekæmpelse af ensomhed

Projekter for 28 millioner ansøgt i pulje til bekæmpelse af ensomhed

Fredag den 5. februar 2021 var der deadline for indsendelse af ansøgninger til puljen til bekæmpelse af ensomhed i de almene boligområder.  I alt er der indsendt 134 ansøgninger til Vær Med-puljen for et samlet beløb på 28,7 millioner kr.

Det store antal ansøgninger vidner om, at der med midlerne er ramt både et behov og et udbredt ønske om at gøre en forskel for de almene beboere, der har brug for en håndsrækning i en svær tid. Med 15 millioner i puljen betyder det desværre også, at ikke alle ansøgte projekter vil modtage en bevilling.  

Ansøgningerne behandles
Alle indkomne ansøgninger vurderes af et bevillingsudvalg. Udvalget består af en faglig arbejdsgruppe samt BL's puljesekretariat. Læs mere om bevillingsudvalget her.

I den faglige arbejdsgruppe deltager ressourcepersoner med viden om ensomhed blandt forskellige målgrupper, kultur- og fritidsliv samt projekter i de almene boligområder. Arbejdsgruppen vurderer de indkomne ansøgninger og giver en faglig indstilling til BL, der træffer den endelige afgørelse på baggrund heraf. BL er forpligtet til at sikre, at puljemidlerne uddeles til projekter i hele landet og aktiviteter rettet mod alle målgrupper.

Vi forventer at kunne sende svar på ansøgningerne ultimo februar. Alle ansøgere får direkte besked.  

Læs mere om Vær Med-puljen på BL’s temaside.

 

Bent Madsen / Rikke Lønne

 

Oprettelse: 08.02.2021 | Sidst opdateret: 19.02.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her