6721 - Udskydelse af renoveringsprojekter og af frist for indberetning af skema B ved nybyggeri

Udskydelse af renoveringsprojekter og af frist for indberetning af skema B ved nybyggeri

For at dæmpe aktiviteten i bygge- og anlægssektoren udskydes renoveringsprojekter, der får tilsagn fra Landsbyggefonden efter 1. januar 2022, og fristen for aflevering af skema B i forbindelse med nybyggeri af almene boliger udskydes fra 15 måneder til 36 måneder.


Indenrigs- og Boligministeriet har udstedet en ny bekendtgørelse om udskydelse af renoveringsprojekter i den almene boligsektor, hvor det fremgår, at udskydelsen ikke berører de renoveringsprojekter, der har fået tilsagn før 1. januar 2022.

Reglerne får betydning for de projekter, der får tilsagn efter Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning i 2022, hvor udbud og påbegyndelse af arbejderne tidligst kan iværksættes efter den 1. oktober 2023, og for tilsagn i årene 2023-2025, hvor tilsagnsmodtagerne tidligt kan udbyde og påbegynde arbejderne den 1. oktober året efter tilsagnet er meddelt.

Ministeriet har desuden ændret i støttebekendtgørelsen, hvor det fremgår, at fristen for aflevering af skema B i forbindelse med nybyggeri af almene boliger kan udskydes fra 15 måneder til 36 måneder for tilsagn givet før 1. januar 2023 - med henblik på, at boligorganisationerne kan udskyde udbuddet af byggearbejder til et senere tidspunkt, hvor presset på bygge- og anlægssektoren er aftaget.

Ministeriets bemærkninger og de nærmere detaljer kan læses i Skrivelse om bekendtgørelse om udskydelse af renoveringsprojekter i den almene boligsektor og udskydelse af frist for indberetning af skema B i forbindelse med nybyggeri af almene boliger.

Landsbyggefonden har desuden orienteret om de nye tiltag i LBF Orienterer nr. 889 og LBF Orienterer nr. 890.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

Oprettelse: 22.12.2021 | Sidst opdateret: 22.12.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her