6621 - Kontingentopkrævning 2022

Kontingentopkrævning 2022

Der åbnes for indberetning af antal lejemål via BL Selvbetjening i perioden fra den 03.01.22 – 14.01.22. Indberetningen udgør beregningsgrundlaget for den kommende kontingent-opkrævning. Indberetningen danner ligeledes grundlag for beregning af boligorganisationens delegerede til kredsvalget 2022.

 

Såfremt indberetning ikke er modtaget inden for perioden, baseres kontingentet på indberetningen for sidste år.

 

Når indberetningen åbnes den 3.1.22, vil de indberetningsansvarlige modtage besked herom. Er der sket udskiftning i indberetningsansvarlig, f.eks. hvis den relevante medarbejder er fratrådt, kontakt da venligst statistikindberetning@bl.dk.

 

Medlemskontingent til BL betales jævnfør vedtægternes § 5, og kontingenttaksterne fastsættes af repræsentantskabet jævnfør § 5, stk. 4. Enhedskontingentet for 2022 udgør 149,57 kr. pr. lejlighed i drift pr. 1. januar 2022. For enkeltværelser - etværelses boliger helt uden køkken eller med køkken fælles med andre - betales 1/3 af kontingentet for lejligheder. Kontingent for forretningsførerselskaber m.v. i henhold til vedtægternes § 5, stk. 3 udgør i 2022 11.316,26 kr.

 

Kontingentet reguleres på grundlag af DA’s Konjunkturstatistik som besluttet på kongressen i maj 1996. For 2. kvartal 2021 udviser lønstatistikken en gennemsnitlig stigning på 3,1% i forhold til samme kvartal året før. Dernæst er der tillagt kr. 5,50 i ekstraordinær kontingentstigning pr. lejlighed i 2022, jf. Repræsentantskabets beslutning den 22.juni 2021.

 

Bestyrelsen har godkendt satserne på sit møde den 23. november 2021 i forbindelse med behandling af budgettet for 2022.

 

Omkring den 1. marts 2022 vil vi fremsende opkrævning på kontingentet, da kontingentet betales årligt forud senest den 31. marts 2022.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Merete Gjetting Frese

 

Søger du bolig? - Klik her