6321 - Registrering af nedgravede ledninger i Ledningsejerregistret (LER)

Registrering af nedgravede ledninger i Ledningsejerregistret (LER)

Erhvervsministeren fører et register over ejere af ledninger, der er nedgravet i jord. Ledningsejere skal selv sørge for at registrerer deres ledninger. Også almene boligorganisationer kan være forpligtet.

Ledningsejere er i visse tilfælde forpligtet til at registrerer deres nedgravede ledninger i ledningsejerregisteret (LER). Almene boligorganisationer kan i et vist omfang også være forpligtet. De almene boligorganisationer er ikke forpligtet til at registrerer såkaldte stikledninger, men kan være forpligtet til registrerer ledninger, der leverer digital infrastruktur til over 100 husstande på en hastighed på mindst 30Mbit/s., samt ledninger som leverer overskudsproduktion af energi, fx fra solceller til forsyningsselskaber.

Byggeskadefonden har fået udarbejdet et notat omkring almene boligorganisationernes forpligtelser i forhold til LER. Notatet findes på Byggeskadefondens hjemmeside, hvor der opfordres til at få styr på ledningerne for at undgå graveskader.

Formål med registeret er at stille oplysninger til rådighed for myndigheder, virksomheder og privatpersoner om, hvem der ejer ledninger nedgravet i jord. Registret modtager og sammenstiller ledningsoplysninger fra ledningsejere og gøre de sammenstillede ledningsoplysninger tilgængelige for graveaktører. Formålet er også at udstille oplysninger til brug for samføring og koordinering af gravearbejder.

Reglerne omkring registrering i LER fremgår af lovbekendtgørelse nr. 55 af 23. januar 2020 om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret.

En revideret udgave af loven har i november måned været i høring, hvor BL afgav høringssvar. Lovforslaget forventes fremsat i slutningen af januar 2022 og træder formentlig i kraft den 1. juli 2022. BL informerer nærmere, når loven er blevet behandlet, hvis ændringerne får betydning for almene boligorganisationer.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

Oprettelse: 16.12.2021 | Sidst opdateret: 16.12.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her