6221 - Beboerne skal nu hver måned have oplysninger om deres forbrug ved fjernaflæste målere

Beboerne skal nu hver måned have oplysninger om deres forbrug ved fjernaflæste målere

BL har i BL informerer nr. 9620 oplyst om ændring af målerbekendtgørelsen og revideret faktureringsbekendtgørelse/energioplysningsbekendtgørelse, som trådte i kraft 31. december 2020. De nye bekendtgørelser medførte øget oplysningsforpligtelse for den faktureringsansvarlige i forhold til at oplyse slutbrugeren om forbrug, pris samt brændselssammensætning. Der blev også indført bestemmelse om, at fra den 1. januar 2022 skærpes kravet til hyppigheden af oplysningsforpligtelsen i de tilfælde, hvor der er installeret fjernaflæste målere.

Fra den 1. januar 2022 skal der - hvis der er installeret fjernaflæste målere eller fjernaflæste varmefordelingsmålere - leveres oplysninger om lejerens hidtidige varmeforbrug baseret på faktisk varmeforbrug eller aflæsninger af varmefordelingsmålere til lejeren mindst hver måned (tidligere var der krav om levering hvert kvartal). Dette gælder dog ikke uden for fyringssæsonen.

Hvis der ikke er installeret fjernaflæste målere, så skal boligorganisationen sørge for at stille oplysningerne til rådighed for beboerne. Boligorganisationen skal sikre, at beboerne har passende og gratis adgang til oplysninger om deres hidtidige forbrug.

Uanset om der er fjernaflæste målere eller ej, så medførte reglerne også en øget oplysningsforpligtelse til forbrugsregnskaberne som leveres årligt.

Reglerne har medført en del uafklarede spørgsmål, og BL har sammen med Energistyrelsen arbejdet på at få afklaret de forskellige spørgsmål.

Størstedelen af spørgsmålene er nu afklaret og beskrevet nærmere i BL’s notat om Energioplysningsbekendtgørelsen.

I notat kan også læses mere om de konkrete oplysninger, som boligorganisationerne er forpligtet til at sørge for i forbindelse med fremsendelse af forbrugsregnskabet og løbende i løbet af regnskabsåret samt om muligheden for dispensation.

Ved juridiske spørgsmål kan juridisk konsulent Mette Nørgaard Larsen kontaktes på mel@bl.dk, mens mere tekniske spørgsmål kan stilles til teknisk konsulent Mikkel Jungshoved på mju@bl.dk.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen / Mikkel Jungshoved

 

 

 

Oprettelse: 16.12.2021 | Sidst opdateret: 17.12.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her