5921 - Nye regler om udpegning af forebyggelsesområder og andre ændringer i parallelsamfundslovgivningen

Nye regler om udpegning af forebyggelsesområder og andre ændringer i parallelsamfundslovgivningen

Folketinget har den 23. november 2021 vedtaget et lovforslag (L 23), som bygger videre på parallelsamfundslovgivningen. Bestemmelserne træder i kraft allerede den 30. november 2021, dvs. dagen før offentliggørelse af lister over forskellige typer af boligområder den 1. december.

De nye regler omfatter hovedsageligt:

  • Der udpeges en ny områdekategori - forebyggelsesområder - hvor der indføres obligatorisk fleksibel udlejning efter kriterier, som fastlægges af kommunen, og hvortil kommunal boligsocial anvisning som udgangspunkt begrænses. Der er således tale om regler, der har betydning for udlejningen i disse særlige forebyggelsesområder.

  • Der ændres definitioner, således ordet ”ghetto” udgår af betegnelserne for boligområderne. ”Ghetto-områder” omdøbes til ”parallelsamfund” og ”hårde ghettoområder” omdøbes til ”omdannelsesområder”, mens ”udsatte områder” bevarer deres betegnelse.

  • Omdannelsesområder udpeges først efter 5 år som parallelsamfund. Det har tidligere været 4 år (dog 5 år i en midlertidig periode). Nu gælder det, at et boligområde skal have været et parallelsamfund i 5 på hinanden følgende år for at kunne blive betegnet som et omdannelsesområde og derved blive underlagt krav om nedbringelse af almene familieboliger.

  • Tilflyttere til udsatte områder (herunder til omdannelsesområder og parallelsamfund) som følge af bytte eller fremleje vil skulle opfylde de fleksible kriterier, som gælder for almindelig udlejning i områderne.

 

Reglerne indføjes i lov om almene boliger, lov om leje af almene boliger og lov om kommunal anvisningsret.

På BL’s hjemmeside under temaet Parallelsamfund kan der læses meget mere om både de nye områder og regler, herunder hvad det betyder at være et forebyggelsesområde.

På siden findes der dog også oplysninger om allerede gældende regler og svar på spørgsmål omkring parallelsamfundslovgivningen.

BL har bl.a. udarbejdet en samlet oversigt over, hvilke regler der gælder for boligområderne på de forskellige lister, som også findes på siden.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Susan Fiil Præstegaard

Oprettelse: 24.11.2021 | Sidst opdateret: 24.11.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her