5821 - Genindførelse af coronapas fra 12. november 2021

Genindførelse af coronapas fra 12. november 2021

Fra torsdag den 11. november 2021 kategoriseres Covid-19 som en samfundskritisk sygdom i en periode på én måned – og fra fredag den 12. november 2021 gælder krav om coronapas i visse dele af samfundet. Det har Epidemiudvalget vedtaget efter indstilling fra Epidemikommissionen for at begrænse smittespredning og bryde smittekæder.

Der er endnu ikke fuldt overblik over alle steder, hvor der skal kræves coronapas. Bekendtgørelserne, der skal danne det juridiske grundlag, er endnu ikke offentliggjort, men forventes snarest. Sundhedsministeren har oplyst, at der fra fredag kl. 6 på coronasmitte.dk vil være en samlet oversigt over, hvilke steder der kræver coronapas.

Indtil videre kan almene boligorganisation være opmærksomme på krav om coronapas for følgende:

Indendørs serveringssteder
Kravet om coronapas omfatter restauranter og caféer mv., natklubber og diskoteker mv. samt partybusser med alkoholservering.

Kravet gælder uanset, hvor mange gæster der samles på serveringsstedet.

Kravet gælder ikke takeaway-steder og indendørs servering på sociale tilbud som varmestuer, herberger, plejehjem mv. er dog undtaget krav om coronapas.

Det betyder, at indendørs serverings på f.eks. beboercafeer i almene boligafdelinger også er omfattet af kravet om coronapas.

Kultur og forlystelser
Kravet om coronapas omfatter koncerter, scenekunst mv. (fx teater og musical), biografer og storskærmsarrangementer, betalende tilskuere til idrætsarrangementer, samt besøgende på museer, kunsthaller, videnpædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg og akvarier, badelande, legelande og svømmehaller, forlystelsesparker, spillehaller og kasinoer.

Kravet gælder ikke, hvis er 200 eller færre tilskuere/deltagere indendørs eller 2000 eller færre tilskuere/deltagere udendørs.

Almene boligorganisationer, der afholder arrangementer omfattet heraf, skal således være opmærksomme på antallet af deltagere.

Konferencer, messer, foredrag og dyrskuer
Kravet om coronapas omfatter umiddelbart konferencer, messer, foredrag og dyrskuer – det fremgår ikke, om dette krav også gælder f.eks. generalforsamlinger.

Kravet gælder ikke, hvis er 200 eller færre tilskuere/deltagere indendørs eller 2000 eller færre tilskuere/deltagere udendørs.

Det er således ikke afklaret om repræsentantskabsmøder, generalforsamlinger, afdelingsmøder i det almene beboerdemokrati bliver underlagt krav om coronapas, hvis der er 200 deltager eller flere.

Erhvervsstyrelsens corona-hotline oplyser, at det er endnu ikke er afklaret – og at de afventer de juridiske detaljer.

Sårbare og udsatte personer
Der indføres desuden krav om coronapas for besøgende på sociale tilbud og plejehjem og på sygehuse samt besøgende i fængsler og arresthuse.

Kravet gælder dog ikke for nære pårørende, værger, personlige repræsentanter og advokater  for borgere på sociale tilbud og plejehjem.

Undtagelser
Der gælder fortsat undtagelser til kravet om coronapas for personer, der kan fremvise dokumentation fra et borgerservicecenter for at være undtaget test.

Der vil også blive indført undtagelser for deltagere i politiske møder, valghandlinger mv.

Børn under 15 år er ikke omfattet af krav om coronapas.

BL’s coronasite
BL’s coronasite opdateres, så snart der er nyt om restriktionerne.

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Sanne Steen Petersen

 

Oprettelse: 11.11.2021 | Sidst opdateret: 16.11.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her