5721 - Nu kan der søges midler til etablering af ladestandere i boligforeninger

Nu kan der søges midler til etablering af ladestandere i boligforeninger

Bekendtgørelsen om tilskudspuljen er trådt i kraft 1. november 2021, og der er åbnet for ansøgninger i perioden den 1. november 2021 til den 30. november 2021.

Der blev tidligere i år indgået en politisk aftale om udmøntning af en pulje på 50 mio. kr. til medfinansiering af ladestandere i boligforeninger. Bekendtgørelsen herom har netop være i høring og er nu trådt i kraft, som varslet i BL informerer nr. 5421.

Der er således nu åbent for ansøgning af midler frem til og med den 30. november 2021.

Ansøgning sker via Bolig- og Planstyrelsen hjemmeside, hvor der findes:

  • Nærmere information om ordningen
  • Link til ansøgningsportal
  • Bekendtgørelse om tilskud til ladestandere i boligforeninger
  • Vejledning om ansøgning om tilskud til ladestandere i boligforeninger
  • Kontaktoplysninger til styrelsen

Rammerne for ansøgning og anvendelse af tilskuddet mv. fremgår af bekendtgørelse og den tilhørende vejledning, hvor der er nærmere redegjort for ordningen og for processen.

BL bemærker, at der på ansøgningsskemaet alene skal angives de samlede skønnede udgifter til etablering af de ansøgte ladestandere. Det er således ikke et krav, at der allerede på ansøgningstidspunktet er indhentet tilbud på projektet.

Ansøgningens prioritering afhænger bl.a. af afstand til den nærmeste offentligt tilgængelige ladestander på minimum 11 kW. Der findes på nuværende tidspunkt ikke et officielt kort over offentlige ladestandere, men styrelsen henviser i vejledning til, hvor oplysninger om offentligt tilgængelige ladestandere kan findes.

Bolig- og planstyrelsen understreger, at i de tilfælde, hvor der opnås tilsagn om midler fra puljen, skal der leveres dokumentation for beboertilslutningen til at etablere de støttede ladestandere senest 6 måneder fra tilsagnsdatoen. Indenfor denne frist, skal der altså være afholdt et afdelingsmøde, som vedtager etableringen af de pågældende ladestandere og referatet indsendt til Bolig- og Planstyrelsen.

Ved yderligere spørgsmål til BL kan henvendelse ske til juridisk konsulent Mette Nørgaard Larsen på mel@bl.dk eller teknisk konsulent Mikkel Jungshoved på mju@bl.dk.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mette Nørgaard Larsen

 

Oprettelse: 01.11.2021 | Sidst opdateret: 02.11.2021

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her